Waarom vrouwen minder verdienen. En wat we eraan kunnen doen

Auteur:
Sophie van Gool
ISBN:
9789047014591
Recensent:
Helene Hubers

Uit Het grote AS-onderzoek van OR ondersteuning (2020) bleek dat mannelijke ambtelijk secretarissen gemiddeld 8 procent meer verdienen dan vrouwen. Ik vond het schokkend. Zou de wet van Sullerot hier van toepassing zijn geweest? Die wet houdt in dat salarissen dalen in sectoren waar meer vrouwen gaan werken. Dat komt deels doordat het aanbod van gekwalificeerde werknemers toeneemt als meer vrouwen in een sector gaan werken. Bij meer aanbod van arbeiders, daalt de prijs die voor de arbeid wordt betaald. En deels komt het doordat mensen (lees: mannen) denken ‘Als een vrouw het kan, zal het wel zo moeilijk niet zijn’. En ook daardoor daalt de prijs. Maar liefst 83 procent van de ambtelijk secretarissen is vrouw…

In Waarom vrouwen minder verdienen. En wat we eraan kunnen doen legt econoom Sophie van Gool uit hoe het komt dat vrouwen nog altijd minder verdienen dan mannen. En dan hebben we het niet over het verschil deeltijd-voltijd. In gelijkwaardige beroepen, met net zoveel uur werk, verdienen mannen nog altijd gemiddeld 25 procent meer. Jazeker, 25 procent. 

Van Gool legt heel duidelijk uit hoe het komt dat vrouwen minder verdienen. Net als mensen van kleur. Ook ander – vaak onbewust – seksisme legt ze glashelder bloot. Toen ik het boek in handen hield verbaasde ik me erover dat het zo dik was. Is het echt nog zo’n probleem. Het antwoord is ‘ja’.

Vaak denken mannelijke – en vrouwelijke – directeuren dat ze het heel goed doen, maar als je beter kijkt, valt dat reuze tegen. Binnen salarisschalen is er bijvoorbeeld veel speling mogelijk. Via een vaak onbewust mechanisme worden mannen bevoordeeld. Dat daarbij vaak naar het laatstverdiende salaris wordt gekeken, helpt de ongelijkheid in stand te houden.  

Na lezen van dit boek weet je waarom vrouwen minder verdienen, en waardoor dat nauwelijks verandert. Maar het boek geeft ook oplossingen. Bijvoorbeeld gratis kinderopvang. Dat kost wat, maar het levert ook wat op. En als geboorteverlof voor mannen wordt ingevoerd, gaan ze (hopelijk) óók meer zorgen. 

Dat is allemaal vooral aan de politiek, maar gelukkig kunnen we er ook op microniveau actie op nemen. Bijvoorbeeld door stereotiepen te bevechten. Zeg dat je nog aan het woord bent als een man door je heen begint te praten. Zeg dat je niet gediend bent van een seksistische opmerking, hoe grappig bedoeld ook. Uiteraard kan de OR ook een rol spelen: hij kan tijdens zijn jaarlijkse gesprek over de beloningsverhoudingen het verschil in beloning tussen mannen en vrouwen opvragen en aan de orde stellen. 

Dames, heren; er is werk aan de winkel!

0182 231 270