Ambtelijk secretaris ondernemingsraad  gezondheidszorg / vervoer

150 uur per jaar |12 maanden | Lijnden (hybride)

 

De ondernemingsraad heeft op dit moment 4 leden voor 11 zetels. Dit betekent dat de ondernemingsraad onderbemand is en op korte termijn behoefte heeft aan ondersteuning. In ieder geval voor de reguliere organisatorische, secretariële en beleidsondersteunende werkzaamheden. Daarnaast is het van belang dat de ambtelijk secretaris meedenkt over passende medezeggenschap en op welke wijze stappen kunnen worden gemaakt ter verbetering van de betrokkenheid en participatie van medewerkers bij het OR-werk.

Werkzaamheden

 • Begeleiding van de ondernemingsraad bij de positionering van de medezeggenschap binnen de organisatie teneinde de betrokkenheid en participatie van medewerkers te bevorderen.
 • Opzetten en uitvoering geven aan activiteiten die hiertoe bijdragen (OR-communicatieplan, OR-verkiezingen, etc)
 • Procesbegeleiding en advisering bij de inhoudelijke meningsvorming bij de behandeling van onder meer advies- en instemmingsaanvragen
 • Opzetten van het contact met de achterban en de ondernemingsraad adviseren en begeleiden in de uitvoering hiervan
 • Organisatie, voorbereiding en verslaglegging van de vergaderingen van de ondernemingsraad
 • Opzetten en uitvoering geven aan het OR-secretariaat

Herken jij jezelf?

 • Minimaal HBO werk- en denkniveau; bij voorkeur aangevuld met een vakopleiding ambtelijk secretaris.
 • Ruime ervaring met het ondersteunen en begeleiden van medezeggenschapsorganen (bij voorkeur in vergelijkbare sector
 • Je bent een informatiebron voor (nieuwe) OR-leden en bestuurders op het gebied van wet- en regelgeving.
 • Kennis van Wet op de Ondernemingsraden (WOR) en aanverwante wetten (cao, ARBO, arbeidsrecht, fusie en reorganisaties etc), actuele/moderne vormen van medezeggenschap
 • Kennis en vaardig met analysemodellen, verschillende (vergader)werkvormen, groepsdynamiek
 • Kennis en vaardig met opzetten en uitvoering geven aan communicatieplannen
 • Organisatie-sensitief en in staat feilloos verbinding kunnen maken met alle lagen van de organisatie
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
 • Je kunt goed zelfstandig en in teamverband werken
 • Positief, enthousiast, ondernemend, creatief en professioneel
 • Stressbestendig
 • Kennis van de meest voorkomende computerprogramma’s, zoals Ms Office, MS Teams, Zoom
l

Aanstelling

ZZP’er via tussenovereenkomst (opdrachtovereenkomst met OR-ondersteuning)

Duur

In eerste instantie voor 12 maanden

Werkdagen

In overleg.

Locatie

Hybride (in overleg)

I

Startdatum

Zo snel mogelijk.

Reageren uiterlijk dinsdag 14 december 2021 om 10.00 uur

Interesse in deze opdracht?

Sta je nog niet ingeschreven bij OR-ondersteuning?