Na-Tafelen: Actualiteiten Arbeidsomstandigheden

Vindt plaats op 13-11-2024 | 19:00 - 21:30

De Arbowetgeving is de afgelopen tijd op diverse onderdelen gewijzigd. Om jullie op de hoogte te brengen van deze wijzigingen organiseren we een Na-Tafel avond samen met adviseur/veiligheidskundige Porto Franco van Tri-Plus.

Op deze avond komen in ieder geval de volgende wetswijzigingen aan bod:

  • Meldingsplichtige ongevallen
  • Risico Inventarisatie & Evaluatie
  • Vertrouwenspersonen

We gaan dieper in op de essentiële aspecten van de nieuwe regelgeving, ook aan de hand van business cases. Daarnaast zullen we praktische richtlijnen en beste praktijken delen om inzicht te geven wat dit betekent voor het OR-werk.

Tot slot gaan we graag met jullie in gesprek over wat dit zou kunnen betekenen voor de rol van de ambtelijk secretaris.

Porto Franco

adviseur/veiligheidskundige

Porto Franco is adviseur/veiligheidskundige en directeur van Tri-plus. Hij ondersteunt al meer dan 20 jaar organisaties op strategisch, beleidsmatig en operationeel niveau bij het verbeteren van arbeidsomstandigheden. Daarmee is hij dé expert op het gebied van arbeidsomstandigheden en een veelgevraagde spreker op landelijke congressen.  Daarnaast publiceert hij regelmatig in vakbladen en is auteur van diversie boeken, zoals “Medezeggenschap van theorie naar praktijk”, “Help, ik heb een OR” en “Handboek risicobeheersing”.

Aanmelden

0182 231 270