Na-Tafelen: De kracht van non-verbale communicatie

Vindt plaats op 06-07-2022 | 19:00 - 21:30

Non-verbale communicatie bepaalt voor een groot deel hoe een boodschap bij de ander overkomt. Het gaat dan om zaken als houding, gebaren, gezichtsuitdrukkingen, spreektempo, ademhaling, stemgebruik en oogcontact.

Van sommige onderdelen van non-verbale communicatie zijn wij ons deels bewust en kunnen we inzetten. Uit onderzoek blijkt echter dat er talrijke, snelle en subtiele microbewegingen in het gezicht plaatsvinden die nagenoeg geheel onbewust zijn.

Herman Ilgen is (team)trainer, professioneel onderhandelaar en adviseur. Hij heeft de INSA Methode van Non-verbale Strategie Analyse ontwikkeld. Een methode om anderen beter te leren begrijpen, door zichtbaar te maken welke boodschappen ze uitzenden, hoe hun persoonlijkheid is, wat hun voorkeursgedrag is en waar ze gevoelig voor zijn. Zo kan je effectief en doelmatig handelen in interactie met anderen en een team succesvol en prettig laten samenwerken.

Wat deze microbewegingen zijn, hoe je deze herkent, hoe je deze moet interpreteren en wat dit over de persoon zegt, dat gaat Herman ons in grote lijnen vertellen op deze avond. Je krijgt sowieso wat handige tips mee, zodat je waarschijnlijk tijdens de eerstvolgende vergadering al met een hele andere bril naar het gedrag en inbreng van de deelnemers kijkt.

Herman Ilgen

Onderhandelaar / trainer en mediator

Herman Ilgen is directeur van het Instituut voor Non-verbale Strategie Analyse (INSA) in Rotterdam en doet wetenschappelijk onderzoek naar de impact van non-verbale communicatie op processen tussen mensen en partijen.

Stichting INSA wil bijdragen aan verbetering van het functioneren van de samenleving door een betere communicatie en daarmee meer onderling begrip tussen mensen. Door het trainen van communicatievaardigheden met behulp van de INSA Methode helpen zij dit begrip om te zetten in effectief en doelmatig handelen in interactie met anderen.

Ieder jaar organiseren we een reeks Na-Tafel avonden voor ambtelijk secretarissen. Dit is een avond gezellig bijeen komen, netwerken, maar tegelijk ook deskundigheidsbevordering. We dineren eerst samen (optioneel) waarna we een interactieve workshop houden over een actueel thema of een onderwerp waar we in ons vak mee te maken hebben.

Programma

17.30 uur   Diner
19.00 uur   Start workshop
21.30 uur   Einde workshop

Kosten diner

€ 25,00 inclusief 2 drankjes

0182 231 270