Na-Tafelen: Hoe kom je tot een effectief advies?

Vindt plaats op 15-02-2023 | 19:00 - 21:30

Als ambtelijk secretaris adviseur heb je een bijzondere rol als onafhankelijke adviseur van de medezeggenschap. Maar hoe creëer je een setting waarbinnen jouw advies goed landt?

We gaan met jou in gesprek over de laatste advies die je hebt ontvangen en wat maakt dit advies goed of niet goed bij jou is geland. Wat kan je hiervan leren in jouw rol als adviseur binnen de driehoek inhoud, proces en relatie. Waar moet je rekening mee houden om tot een effectief advies te komen?

Huub Brinkhof

Trainer / Adviseur

is sinds 2010 als advocaat verbonden aan De Voort Advocaten | Mediators te Tilburg en is werkzaam op de sectie Medezeggenschap- en Arbeidsrecht. Daarnaast is zij docent aan Tilburg University waar zij doceert in het vak oefenrechtbank. Eveneens schreef zij het handboek cliëntenraden en studeerde cum laude af voor de specialisatieopleiding arbeidsrecht van de Grotius Academie.

Ieder jaar organiseren we een reeks Na-Tafel avonden voor ambtelijk secretarissen. Dit is een avond gezellig bijeen komen, netwerken, maar tegelijk ook deskundigheidsbevordering. We dineren eerst samen (optioneel) waarna we een interactieve workshop houden over een actueel thema of een onderwerp waar we in ons vak mee te maken hebben.

Programma

17.30  uur   Diner
19.00 uur   Start workshop
21.30 uur   Einde workshop

Kosten diner

€ 25,00 inclusief 2 drankjes

Dit evenement is reeds gestart of afgelopen.

0182 231 270