Training: Wet en regelgeving in de praktijk (deel II)

Vindt plaats op 27-04-2022 | 09:00 - 12:30

Organisatieveranderingen zijn blijvend en de organisatiestructuren worden complexer met buitenlandse ‘moeders’. Deze aspecten brengen steeds meer complexe juridische aspecten met zich mee die van invloed zijn op de medezeggenschap. Als adviseur medezeggenschap moet niet alleen je juridische kennis actueel zijn. Je bent ook in staat deze te vertalen naar de medezeggenschap en om te zetten in praktische adviezen voor de bestuurder, OR, HR en andere stakeholders.

In deze training combineer je jouw juridische kennis met een praktische invulling. Je bent in staat jurisprudentie te vertalen naar het medezeggenschapswerk. Je kunt de OR, bestuurder, HR en andere medezeggenschapsorganen ondersteunen met relevante adviezen en bent in staat juridische kaders voor hen te scheppen. Aangezien steeds meer organisaties en ondernemingen op internationaal terrein opereren, krijg je voldoende informatie over de internationale context van medezeggenschap in Europese of internationale organisaties.

Na het volgen van deze training:

  • Jurisprudentie: kun je een uitspraak lezen, ontleden en de vertaalslag maken naar de praktijk
  • ben je in staat adviesaanvraag te schrijven voor de bestuurder
  • Kun je een advies- en instemmingsbrief opstellen voor de OR
  • Weet je hoe je een reglement en convenant kunt opstellen
  • Ben je op de hoogte van het internationale kader.

Deze training vindt plaats gedurende 3 dagdelen

  • donderdag 6 januari 2022 | 9.00 – 17.00 uur
  • donderdag 27 januari 2022 | 9.00 – 12.30 uur

Jolande Janssen

Advocaat

Jolande is sinds 2010 als advocaat verbonden aan De Voort Advocaten | Mediators te Tilburg en is werkzaam op de sectie Medezeggenschap- en Arbeidsrecht. Daarnaast is zij docent aan Tilburg University waar zij doceert in het vak oefenrechtbank. Zij schreef het handboek cliëntenraden en studeerde cum laude af voor de specialisatieopleiding arbeidsrecht van de Grotius Academie.

0182 231 270