Functiebeschrijving ambtelijk secretaris

De ambtelijk secretaris ondersteunt structureel de ondernemingsraad (en zijn commissies). De ambtelijk secretaris werkt samen met het dagelijks bestuur van de ondernemingsraad (en zijn commissies) en is medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling, implementatie en toepassing van efficiënte en effectieve medezeggenschapsprocessen, zodat de OR optimaal kan functioneren.

De ambtelijk secretaris richt zich onder meer op:

0182 231 270