OR-ondersteuning Klantendag

Vrijdag 29 september 2023 in Zeist

voor OR-leden en ambtelijk secretarissen

Op vrijdag 29 september is het weer zo ver: de OR-ondersteuning Klantendag! Met ook deze keer weer een vol programma met meer dan 20 verschillende grote en kleine workshops. Natuurlijk is er ook genoeg tijd om collega’s uit het vak te ontmoeten, te netwerken en bij te praten.

Direct naar:

Openingsspreker: Leon Giesen

De dag zal op muzikale wijze geopend worden door Leon Giesen. Op authentieke wijze duikt hij in de betrokkenheid en nieuwsgierigheid van het bevlogen OR-lid. Herkenning en inspiratie alom!

Over Leon Giesen

Leon Giesen is naast filmmaker en muzikant vooral verhalenverteller. Hij kan als geen ander stilstaan bij zaken waar de meeste mensen, op het eerste gezicht totaal terecht, straal aan voorbij lopen. Leon daarentegen gaat op onderzoek uit en ontdekt daarbij de wonderlijkste dingen.

Dummie workshops

Ben je nieuw in de OR of wil je in korte tijd snel op de hoogte zijn van een OR-onderwerp? Volg dan één van de ‘dummie’ stoomcursus workshops.

In nog geen 30 minuten weet jij de belangrijkste zaken rondom Arbo, Arbowet en de rol van de OR.

Arbotrainer en -adviseur Maurits de Ruiter brengt jou in een stoomtreinvaart op de hoogte.

Voor de OR is een rol weggelegd in het financiële beleid van de organisatie. In deze korte workshop leer je wat een financiële beleidscyclus is en wat daarin jouw rol is als OR-lid.

Rob Latten, organisatieadviseur bij de VerandermotOR, helpt jou hiermee op weg.

Wat is strategie, welke verschillende soorten en typen strategieën zijn er, hoe komt een organisatie tot een strategie en wat kan de rol van de OR zijn bij de totstandkoming en monitoring van de strategie?

Arthur Hol is jurist en arbeids- en organisatiepsycholoog en geeft je in deze korte workshop een goed beeld over het begrip ‘Strategie en medezeggenschap’.

Je gaat het pas zien als je het door hebt, hoe simpel pensioen eigenlijk is. Je begrijpt het, als je weet waar je op moet letten.

Pensioenadviseur Jaco Weeda geeft deze inleidende workshop met als thema ‘OR en pensioen’.

Snel op de hoogte van de rol van de OR en de belangrijkste rechten (en plichten)? Volg dan deze korte workshop.

Maarten van Kempen van Pallas Advocaten vertelt je alle belangrijkste ins en outs over de Wet en hoe je deze toepast in de praktijk.

English spoken workshops

Just like last year, we are organizing a special program in English for Works Council members working at an International organization. All workshops below will be in English.

What are the options for a Works Council when important organizational decisions that affect your colleagues are at a higher group level by a management board who may not understand the local habits and have a broader scope which goes beyond the Dutch situation? Is the works council sidelined or are there still possibilities? What are the options within and outside of the Dutch Works Council Act.

Maarten van Kempen, (lawyer and lecturer at Utrecht University) is specialized in international labor law and employee participation and will lay-out the essence of the Works Council Act and the practice of it.

This workshop will explain the new Pension Law, its impact on the the organization and its employees and discuss what your role as Works Council can be in this, especially in international organizations.

Pension advisor Jaco Weeda explains briefly, simply and captivatingly how pensions are structured and what the role of the Works Council is.

The works council acts to ensure employee participation in both the daily operation of a company and the decision making for the company’s future direction. The works council has rights and interests which can be challenging to sustain when decisions are being made abroad by the parent company.

Maarten van Kempen, specialized in international labor law and employee participation, will lay-out the essence of the Works Council Act and the practice of it. 

Workshops

Het thema werkstress is actueel. De OR heeft een stimulerende taak als het gaat om regelingen op het gebied van werkstress. Wat zijn de taken en bevoegdheden van de medezeggenschap op het gebied van werkstress? Wat zijn de oorzaken, gevolgen, wettelijke voorschriften en het beleid van de eigen organisatie op het gebied van werkstress?

In deze workshop leer je aan de hand van 5 stappen hoe je als OR met dit onderwerp aan de slag kunt gaan: waarden, toekomstbeeld, realiteitstoets, opties en actie.

door Maurits de Ruiter

Als het gaat om besluitvorming binnen de OR kan er sprake zijn van tegengestelde belangen of gevoelens. Dit maakt het moeilijk om begrip voor elkaar te blijven tonen of naar elkaar te luisteren. 

In deze workshop leer je hoe je vanuit de Deep Democracy methodiek structuur en rust brengt in conflictsituaties, situaties waarin de meningen verschillen. Je leert hoe je kunt handelen vanuit je eigen positie en hoe je de verschillende belangen op tafel krijgt zodat er een besluit genomen kan worden met draagvlak.

door Margo Hendriks

Als medezeggenschapper heb je een bijzondere positie binnen de organisatie. Je vertegenwoordigt je collega’s, je afdeling en/of je locatie. Tegelijkertijd je een eigen mening en een ‘andere functie’. Soms komt dit in conflict en heeft dit effect op je gedrevenheid.

Hoe ga je hiermee om en zorg je zorg je ervoor dat je onverminderd bevlogen blijft en je in de flow komt/blijft van het medezeggenschapswerk?

door Bob van Weert

Een ondernemingsraad kan worden geconfronteerd met een vermoeden van fraude. Hoe hiermee omgaan? Diederik Contze en Steven Jellinghaus putten uit hun expertise en grote praktijkervaring. Daarbij geldt als doelstelling van deze werkgroep sessie om aan te geven hoe de OR in het kader van het analyseren van bedrijfsgegevens vanuit het perspectief van de forensische accountancy en juridica een beter zicht kan krijgen op: het interpreteren van de prestaties van een onderneming, het identificeren van mogelijke latente problemen die kunnen spelen en sturing geven aan door de OR geïnitieerd onderzoek. Ook komen strategische aspecten een rol

door Diederik Contze en Steven Jellinghaus

Als ambtelijk secretaris of OR-lid ontkom je er niet aan: moeilijke gesprekken. Wanneer je hier wel eens mee worstelt, is deze workshop een uitkomst. Je leert de theorie achter assertief communiceren vanuit het INSA model over non-verbale communicatie. Ook het helder en duidelijk formuleren van je belangen en feedback geven en ontvangen komen aan bod.

Je kunt ervoor kiezen om aansluitend aan deze workshop de praktische workshop ‘Oefenen met het voeren van een moeilijk gesprek’ te volgen, waar je het geleerde in de praktijk gaat brengen.

door Sara Makkenze

Deze workshop is het praktische vervolg op de workshop ‘Hoe voer ik een moeilijk gesprek’. Tijdens deze workshop is er alle ruimte om een eigen casus in te brengen en zelf te oefenen met het voeren van een moeilijke gesprek door middel van een rollenspel.

door Sara Makkenze

Als we hybride werken daadwerkelijk willen neerzetten als personeelsbeleid, passend bij modern werken en met een goed mensbeleid als achtergrond, dan moeten we eerst kritisch kijken naar het ‘waarom’ hierachter. Pas als je deze discussie goed hebt gevoerd, kan je kijken naar het ‘hoe’ van de cao-regeling en de juridische en financiële aspecten die hiermee gepaard gaan.

In deze workshop worden verschillende kanten belicht van de discussie rondom hybride werken.

door Rob Latten

Op basis van een inhoudelijk thema en de besluitvormings-trechter leer je over de vele mogelijkheden rondom medewerkersparticipatie. Daarnaast ga je zelf actief aan de slag aan de hand van een casus.

door Corry Oosterhoorn

Aan mindful bewegen is niks zweverigs. Het zet denken en voelen met beide benen op de grond!

De beste antwoorden en ideeën ontstaan vaak niet achter ons bureau, maar juist op weg naar de wc of bij de koffieautomaat. Ze borrelen uit het niets op als je de doe-modus even loslaat. In deze workshop gaan we bewust vertragen om zo op te merken wat er in het lichaam gebeurt. Zo leer je in te tunen bij jouw intuïtie (buikgevoel), die net zo waardevol is als je denkkracht.

door Frodo de Valk


Sta jij open voor de ander en het gesprek? Of ben je met andere dingen bezig?

Mindful communiceren is in het kort effectief communiceren door aandachtig, aanwezig en accepterend te zijn. En de ander zal hierop reageren, omdat oprechte aandacht krijgen prettig is. In plaats van een oppervlakkig gesprek ontstaat er echt contact. En dat kost slechts een beetje aandacht. Je leert er alles over tijdens deze workshop!

door Frodo de Valk

Onderhandelen doe je dagelijks, niet alleen als OR-lid maar ook in het dagelijks leven. Vaak onbewust, soms juist heel bewust; telkens als je iets van een ander nodig hebt om je doelen te bereiken of je wensen te vervullen, ben je aan het onderhandelen. Tijdens deze workshop leer je de theorie achter de basisvaardigheden van onderhandelen: van grip krijgen op lastige situaties naar regievoering in ingewikkelde trajecten. Je wordt uitgedaagd kritisch naar jezelf, je houding en reacties van anderen te kijken. Hierdoor ben je in staat de juiste onderhandelings-strategie te kiezen.

Je kunt ervoor kiezen om aansluitend aan deze workshop de praktische workshop ‘Oefenen met onderhandelen en de OR’ te volgen, waar je het geleerde in de praktijk gaat brengen.

door Herman Ilgen

Deze workshop is het praktische vervolg op de workshop ‘Onderhandelen en de OR’. Tijdens deze workshop is er ruimte om een eigen casus in te brengen en te oefenen met onderhandelen door middel van een rollenspel.

door Herman Ilgen

De ondernemingsraad komt met regelmaat in aanraking met beloningsvraagstukken. Het meest bekende voorbeeld is een instemmingsverzoek voor een nieuwe salarisstructuur of een methode voor functiewaardering. Sinds de wijziging van de WOR in 2019 wordt van de bestuurder en de OR van 100+ bedrijven verwacht dat zij een jaarlijks overleg inplannen over de onderlinge beloningsverhoudingen.

Hoe maak je als OR gebruik van dit recht en bereidt dit gesprek goed voor.

door Ronald Borgts en Roland de Bock

Welke rol kan de medezeggenschap spelen in de governance van de organisatie? Welke onderwerpen horen thuis in de Governance Driehoek, waar RvC/RvT, bestuur en medezeggenschap met elkaar over praten? En hoe zorgen we dat er een voordracht-commissaris namens de medezeggenschap wordt benoemd?

Al deze vragen komen aan de orde tijdens de workshop ‘OR & Governance’.

Annelies de Groot van NR Governance is zelf voordracht-commissaris en adviseert OR-en om op een constructieve manier met bestuur en toezicht samen te werken.

door Annelies de Groot

Hoe zorg er voor dat de communicatiemiddelen die de OR inzet gelezen worden en helder en aantrekkelijk zijn.

In deze workshop krijg je alle tips en tricks over concreet en helder schrijven voor je doelgroep.

door Nicole Lankhorst

De ondernemingsraad bestaat uit een groep mensen met meestal verschillende achtergronden, persoonlijkheden en belangen.

In deze workshop ontdek je welke rol jij hebt binnen je team en vooral hoe jij ervoor kunt zorgen dat het team succesvol is en goed met elkaar kan samenwerken. Samenwerken met respect voor de verschillen van de verschillende leden.

Je krijgt basiskennis over groepsprocessen en -modellen en krijgt tips en trucs om de kwaliteiten van het team te benutten.

door Margo Hendriks

Een goed functionerend team kan snel schakelen, goed samenwerken en heeft invloed en draagvlak in de organisatie. Dat is zeker van belang als de ondernemingsraad opereert op tactisch of strategisch niveau in de organisatie.

In deze workshop staan de stappen centraal die een team kan maken om te komen tot een betere samenwerking. Dit doen we aan de hand van het model van de piramide van Lencioni.

door Huub Brinkhof

Het behandelen van voorgenomen besluiten kent een aantal stappen voordat de OR tot een standpunt kan komen. Hoe kom je als OR van oordeelsvorming tot een weloverwogen standpunt, met actieve participatie van alle leden?

door Corry Oosterhoorn

Een werkdag kost energie, het is mentaal en/of fysiek inspannend. Omgaan met verschillende belangen, online werken, ingewikkelde vraagstukken – afhankelijk van je rol – kunnen vermoeiend zijn. Toch betekent dit niet dat het de bedoeling is om uitgeput thuis te komen van je werk.

We kunnen namelijk best wat werkdruk aan, mits daar voldoende hulpbronnen tegenover staan. Hoe zorg je er nu voor dat je werk je niet uitput? En hoe kom je op dat punt van werkgeluk, waarbij je op een positieve manier en ‘in flow’ aan het werk bent? Hier gaan we in deze workshop aandacht aan besteden.

door Ritske van der Heide

Tussendoortjes

Tussen de workshops door kun je vrij binnenlopen bij onze tussendoortjes. Ieder tussendoortje duurt een kwartier.

NIEUW: Persoonlijke profielcheck

Jouw profiel als OR-professional: je kunt het zo mooi maken als je wil, maar hoe wordt het eigenlijk ontvangen door anderen? Herman Ilgen en Sara Makkenze van het Institute for Non verbal Strategy Analysis geven binnen 15 minuten antwoord op deze vraag door middel van een persoonlijke analyse van jouw profiel.

1-op-1 coachingsgesprek

Iedereen heeft zo zijn talenten én aspecten waar je beter in wilt worden. Met aandacht voor jou als persoon begeleid Brigitta Bunda jou naar meer inzicht in jezelf en in de interacties tussen jou en je collega’s. Tijdens dit 1-op-1 gesprek ontdek je wat nu eigenlijk maakt dat je dit OR-avontuur bent aangegaan, wat je zou willen bereiken en wat je nodig hebt om het tot een succes te maken.

OR-reglementcheck

Advocaat Maarten van Kempen doet een snelle check op jouw OR-reglement en geeft in 15 minuten zijn bevindingen aan je terug. Bij je aanmelding kun je alvast het reglement uploaden dat je wil laten checken.

Pensioenreglementcheck

Inloopsessie voor al je vragen over pensioenen.

Neem gerust je pensioen-reglement en de laatste instemmingsvraag mee en je krijgt een second opinion van pensioenadviseur Jaco Weeda. Of upload het reglement alvast bij je aanmelding.

Pensioenvraagstukcheck

Pensioenadviseur Jaco Weeda beantwoordt in 15 minuten jouw vraag op het gebied van pensioenen.

Juridisch vraagstukcheck

Maarten van Kempen en Steven Jellinghaus van Pallas Advocaten beantwoorden in 15 minuten jouw juridische vraag.

Professionele (team)foto

Laat een professionele foto maken door fotograaf Sandra Zijlstra, alleen of samen met je collega of team. Uiteraard kun je je nieuwe foto gebruiken op LinkedIn.

Ontspannen in de massagestoel

Neem een moment voor jezelf en laad weer helemaal op in de massagestoel.

Trainers

Onze trainers verwelkomen je graag tijdens de workshops van deze dag!

Roland de Bock

Mede-eigenaar van Eprom Organisatieadvies. Daarnaast is Roland actief als adviseur van directies, raden van commissarissen en HR-managers. Samen met Ronald Borgts is hij specialist op het gebied van arbeidsvoorwaarden en salarissen.

Ronald Borgts

Mede-eigenaar van Eprom Organisatieadvies. Ronalds expertise ligt bij het begeleiden van organisatieveranderingen en het inzetten van informatie-technologie voor verbetering van bedrijfsprocessen. Samen met Roland de Bock is hij specialist op het gebied van arbeids-voorwaarden en salarissen.

Huub Brinkhof

Trainer, OR-opleider en teamcoach bij Haagse Beek organisatieadvies. Huub begeleidt tientallen ondernemingsraden waarbij naast kennis ook de dialoog tussen belanghebbenden een belangrijke rol speelt. Hij schakelt op verschillende niveaus in de organisatie en zorgt voor het besef dat het mogelijk is om samen een verandering vorm te geven.

Brigitta Bunda

Zelfstandig adviseur en coach. Brigitta geeft begeleiding en advies aan de OR en coacht individuele OR leden. Haar werkwijze is gebaseerd op jarenlange ervaring in het medezeggenschapswerk en kennis van NLP instrumenten.

Diederik Contze

Diederik Contze is forensisch accountant bij Contze & Partners. Forensische accountancy is een specialistisch gebied binnen de accountancy gericht op het opsporen van economische en financiële delicten. Zij kunnen aan de hand van feiten zoals de cijfers van een organisatie, fraudegevoelige constructies snel doorgronden. Daarnaast beheerst Diederik de traditionele accountantsvaardigheden alsmede financiële recherchetechnieken, opsporingsmethoden en -technieken en interview- en ondervragingstechnieken.

Annelies de Groot

Mr. Annelies de Groot Kooijman is governance adviseur op het gebied van Search & Selectie, Boardroomadvies en Zelfevaluatie Online. Zij treedt op als docent in het aanbod van NR Academy en ondersteunt de ontwikkeling van het vak met kwalitatief onderzoek naar de rol van de commissaris in relatie tot medezeggenschap en tussenholdings.

Ritske van der Heide

Organisatieadviseur bij Haagse Beek organisatieadvies. Vanuit zijn achtergrond in de positieve organisatiepsychologie helpt hij organisaties bij het stimuleren van werkbevlogenheid en betrokkenheid van medewerkers. Dit is een zoektocht naar factoren die bevlogenheid stimuleren (of juist in de weg staan) kunnen verschillend zijn voor elke organisatie, elke functie en elk individu.

Margo Hendriks

Ervaren trainer/coach van ondernemingsraden. Margo werkt praktijkgericht waarin zij ondernemingsraden inspireert een proactieve rol te vervullen bij ontwikkelingen binnen de organisatie. Daarnaast is zij mede-eigenaar van AS-opleidingen en verzorgt zij de leerlijnen teamontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling.

Arthur Hol

Advocaat en organisatie-psycholoog bij HRM College. Arthur ondersteunt ondernemingsraden in co-creatie, met betrokkenheid en een evenwichtige bijdrage van iedereen en adviseert ondernemingsraden hoe zij positief invloed kunnen uitoefenen op de strategische keuzes van de organisatie.

Herman Ilgen

Non-verbaal communicatie expert en onderzoeker bij Institute Non verbal Strategy Analysis. Herman heeft meer dan 35 jaar ervaring als onafhankelijk bemiddelaar in complexe arbeidsconflicten tussen meerdere partijen. Daarnaast coacht hij andere bemiddelaars en teams.

Steven Jellinghaus

Arbeidsrechtadvocaat bij Pallas Advocaten. Steven is één van de meest gerenommeerde medezeggenschapspecialisten van Nederland met veel procesrechtelijke ervaring. Veel ondernemingsraden rekenen Steven tot hun vaste adviseur bij complexe trajecten en vraagstukken.

Maarten van Kempen

Partner bij Pallas Advocaten, ervaren arbeidsrechtadvocaat en docent arbeidsrecht aan de Universiteit Utrecht. Daarnaast is Maarten trainer bij AS-opleidingen, waar hij ambtelijk secretarissen wegwijs maakt in de WOR, de wet- en regelgeving van de OR en complexe juridische vraagstukken.

Nicole Lankhorst

Als ervaren communicatie allrounder werkt Nicole vanuit haar bedrijf MediaTeam BV aan een breed scala aan marketing- en communicatieprojecten waaronder magazines, nieuwsbrieven, jaarboeken en websites. Daarnaast is zij adviseur bij AS-opleidingen.

Rob Latten

Organisatieadviseur bij de VerandermotOR, docent en OR-trainer. Rob adviseert en begeleidt ondernemingsraden bij complexe verandertrajecten. Daarbij staan strategie, financiën en HR-aspecten centraal.

Sara Makkenze

Trainer bij Institute Non verbal Strategy Analysis. Sara geeft trainingen op het gebied van non-verbale communicatie met als doel mensen bewust te maken van hun gedrag zodat zij dit waar nodig kunnen aanpassen. Daarnaast werkt zij als docent aan de Universiteit Leiden waar zij lesgeeft in communicatie en psychologie.

Corry Oosterhoorn

Zeer ervaren trainer/adviseur. Corry ondersteunt ondernemingsraden op een praktische manier bij het vormgeven van invloedrijke medezeggenschap. Daarnaast is zij hoofdtrainer bij AS-opleidingen en verzorgt zij diverse trainingsmodules aldaar.

Maurits de Ruiter

Oprichter van EquesConsult en ervaren trainer, coach en adviseur van bestuurders en ondernemingsraden. Hij geeft vandaag de nodige praktische en wetenschappelijke kennis en inspirerende voorbeelden mee.

Frodo de Valk

Gecertificeerd mindfulness trainer en werkgelukcoach bij 24UCoaching en heeft vanuit zijn expertise op het gebied van duurzame participatie veel ervaring in het begeleiden van mensen in verandering. Vanuit zijn rustige en positief bekrachtigende aard is hij een uitstekende consultant in een turbulente omgeving.

Jaco Weeda

Pensioenadviseur bij Edmond Halley. Jaco’s kracht ligt bij het helder en begrijpelijk maken van ingewikkelde zaken rondom pensioentechnieken. Dit doet hij niet alleen voor accountants, fiscalisten en advocaten, maar ook voor organisaties en ondernemingsraden.

Bob van Weert

Organisatieadviseur bij de VerandermotOR, docent en OR-trainer. Bob adviseert en ondersteunt ondernemings-raden, onder meer op het gebied van duurzame inzetbaarheid, veranderkunde en nieuwe vormen van medezeggenschap.

Helaas, aanmelden is niet meer mogelijk.

Praktische informatie

Deze dag is een uniek onderdeel van onze pakket aan dienstverlening. Er zijn dus geen kosten aan verbonden.

Datum

Vrijdag 29 september 2023

Duur

Inloop 09.00 uur
Hapje en drankje 16.30 uur

Locatie

KNVB Campus Woudenbergseweg 56
3707 HX  Zeist

0182 231 270