November is de maand van de medezeggenschap.

De Maand van de Medezeggenschap is georganiseerd door verschillende partijen uit het medezeggenschapsnetwerk. In deze maand willen zij aandacht vragen voor de positie die medezeggenschap inneemt in organisaties.

Zij organiseren dan verschillende workshops en sessies waar medezeggenschapsleden aan kunnen deelnemen. 

Organisatoren:

  • Nederlandse Vereniging voor Medezeggenschap (NVMZ)
  • Beroepsvereniging voor medezeggenschapsprofessionals (BVMP)
  • Sociaal Economische Raad (SER)
  • Multinationale Ondernemingsraden (MNO)
  • Stichting Onderzoek Medezeggenschap (SOMZ)
  • Vereniging voor Ambtelijk Secretarissen Medezeggenschapsorganen (Vasmo)
  • Branchevereniging Medezeggenschap (BVMZ)
  • Alliantie Medezeggenschap & Governance