Bekend maakt bemind – column OR-magazine

Geplaatst op 2 april 2021

Column Liza Arends in vakblad OR-Magazine | April 2021

De vraag naar ambtelijk secretarissen groeit en dat terwijl het aanbod van nieuwe ambtelijk secretarissen stagneert. De kwaliteit van de medezeggenschap komt in het geding. Reden genoeg om te laten zien hoe veelzijdig en vakinhoudelijk interessant de functie van ambtelijk secretaris is. Liza Arends pleit voor meer aandacht voor het vak van ambtelijk secretaris in haar column van het OR-Magazine. 

0182 231 270