Poll: Is de secretaris overbodig met een (ervaren) ambtelijk secretaris?

Geplaatst op 1 februari 2023

Zoals je kon lezen in AS-magazine #3 ontvingen we 93 reacties op poll over de betrokkenheid van de ambtelijk secretaris bij de OR. We zien dat een poll een eenvoudige manier is om een mening te peilen over onderwerpen die ambtelijk secretaris bezighouden.

Ook voor het volgende AS-MAGAZINE nemen we weer een poll op

De ambtelijk secretaris heeft als medezeggenschapsprofessional een veelomvattende functie. Hij ondersteunt, adviseert en/of coacht de ondernemingsraad. De ambtelijk secretaris heeft een bijzondere positie omdat hij geen deel uitmaakt van de OR.
De OR kan ook een secretaris aanstellen, naast de ambtelijk secretaris of alleen. Het verschil met de ambtelijk secretaris is dat de secretaris wel deel uitmaakt van de OR. Hij is dus gekozen door de medewerkers van de organisatie.

De vraag is dan ook:

Is de secretaris overbodig met een (ervaren) ambtelijk secretaris?

In AS-magazine #4 publiceren we de resultaten van deze poll en gaan er inhoudelijk op in.

0182 231 270