Poll: Wat doe jij als je wijzigingen over de inhoud van jouw verslag krijgt die niet, of niet zo, zijn gezegd?

Geplaatst op 22 juni 2023

Een poll is een eenvoudige manier om de mening te peilen over onderwerpen die ambtelijk secretarissen bezighouden. Hun betrokkenheid bij zien we ook terug in het stijgende aantal deelnemers aan de poll. Aan de afgelopen poll namen 103 ambtelijk secretarissen deel. De resultaten van de poll vind je in AS-magazine #4.

Ook voor het komende AS-MAGAZINE nemen we weer een poll op.

Toelichting modelreglement SER artikel 21 (werkwijze en secretariaat van de OR)
Het verslag dat de (ambtelijk) secretaris maakt van de vergadering van de OR dient een weergave te bevatten van de gevoerde discussies en een omschrijving van de genomen besluiten. De leden van de OR hebben de mogelijkheid bezwaar te maken tegen de inhoud van het conceptverslag, in principe tot de eerstvolgende OR-vergadering waarin indien nodig over de inhoud van het verslag wordt beslist en het verslag wordt vastgesteld.

De praktijk is echter iets weerbarstiger …

De vraag is dan ook:

0182 231 270