Presentatie en opname webinar: De ondernemingsraad en het adviestraject

Geplaatst op 6 oktober 2020

De ondernemingsraad heeft op grond van artikel 25 WOR een adviesrecht over belangrijke bedrijfsorganisatorische besluiten, zoals organisatiewijzigingen of bedrijfsovernames. Het adviesrecht is één van de belangrijkste rechten van de ondernemingsraad. Advies klinkt misschien vrijblijvend, maar dat is het niet: de ondernemer mag een advies van de ondernemingsraad niet zomaar naast zich neerleggen. Dat betekent ook dat de ondernemingsraad via zijn adviesrecht grote invloed kan uitoefenen.

 In dit webinar praat Joost van Mierlo u bij over het adviesrecht: hoe gaat een adviestraject in zijn werk en aan welke spelregels moeten de ondernemer en ondernemingsraad zich houden? Hij geeft aan hoe de ondernemingsraad zijn adviesrecht zo effectief mogelijk kan uitoefenen en geven tips en tricks aan de hand van de praktijk.

Joost van Mierlo

Advocaat

Joost van Mierlo is een door de wol geverfde advocaat op het snijvlak van medezeggenschap en ondernemingsrecht, met name op het gebied van corporate governance, reorganisaties en fusies/overnames. Hij publiceert en doceert hier veel over. Is gepromoveerd op samenhang van WOR en ondernemingsrecht.

Advocatenkantoor De Voort Advocaten | Mediators behoort tot de top 3 van kantoren in Nederland op het gebied van medezeggenschapsrecht. Een team van negen gespecialiseerde advocaten is dagelijks actief in dit werkveld en ondersteunt ondernemingsraden en bestuurders van middelgrote bedrijven tot beursgenoteerde concerns, zowel nationaal als internationaal. Tevens is het team zeer actief binnen de (semi-)publieke sector, waaronder overheden, zorg en onderwijs. Binnen deze branches worden ook medezeggenschapsraden en cliëntenraden bijgestaan.

Bezoekadres:
De Voort Advocaten | Mediators
Professor Cobbenhagenlaan 75
5037 DB Tilburg

Telefoon: 013 466 88 88 (tijdens kantooruren)
E-mail: advocaten@devoort.nl

0182 231 270