Presentatie en opname webinar: Uitdagingen en valkuilen bij het vastleggen van afspraken tussen OR en ondernemer

Geplaatst op 27 juni 2024

Ondernemer en ondernemingsraad kunnen afspraken vastleggen in een convenant (Artikel 32-2 WOR). In een convenant kunnen specifieke onderwerpen, afspraken en procedures worden vastgelegd die niet expliciet in de WOR zijn geregeld. Ook worden afspraken soms vastgelegd in adviezen of instemmingsbesluiten. Wat als afspraken niet worden nagekomen? Wat als je bepaalde afspraken wilt wijzigen? Wat als partijen een afspraak verschillend uitleggen? Hoe voorkom je dat?

In dit webinar gaat Maarten van Kempen in op deze vragen.

Maarten van Kempen

Advocaat arbeidsrecht en medezeggenschapsrecht

Maarten is een ervaren arbeidsrecht advocaat. Hij wordt vaak ingeschakeld bij complexe arbeidsgeschillen en (internationale) governance- en medezeggenschapsvraagstukken. Maarten publiceert over uiteenlopende arbeidsrechtelijke onderwerpen en governance vraagstukken. Zijn bijdragen zijn onder meer te vinden in de diverse arbeidsrechtelijke vakbladen en het Financieele Dagblad. Vanaf 2022 doceert hij de vakken Reorganisatie en Verdieping Medezeggenschapsrecht aan de juridische faculteit van de Universiteit Utrecht.

0182 231 270