Functiebeschrijving adviseur medezeggenschap

De adviseur medezeggenschap ondersteunt en adviseert structureel de medezeggenschap (en alle betrokken partijen). De adviseur medezeggenschap werkt samen met medezeggenschapsparticipanten binnen zijn scope en is medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling, implementatie en toepassing van efficiënte en effectieve medezeggenschapsprocessen, zodat de OR optimaal kan functioneren.

De adviseur medezeggenschap richt zich onder meer op:

0182 231 270