Hoeveel uren ondersteuning heeft de ondernemingsraad nodig?

Een ambtelijk secretaris levert een belangrijke bijdrage aan het goed functioneren van een ondernemingsraad. De ambtelijk secretaris biedt professionele ondersteuning aan ondernemingsraden en zijn commissies, waardoor de leden zich optimaal bezig kunnen houden met de inhoudelijke taken van de ondernemingsraad.

De ondersteuning van de ondernemingsraad door een ambtelijk secretaris kent veel voordelen.
Het aantal uren aan ondersteuning hangt af van diverse factoren. 

De inzet van de ambtelijk secretaris hangt af van:

  • De samenstelling van de ondernemingsraad (aanwezige kennis en competenties) en de faciliteiten (aantal OR-uren). Dit bepaalt onder meer welke taken de leden van de ondernemingsraad zelf kunnen doen.
  • De actuele OR-onderwerpen (hoeveel en complexiteit) is ook meebepalend voor het aantal uur ondersteuning dat de ondernemingsraad nodig heeft en is bepaald dan ook het benodigde kennisniveau van de ambtelijk secretaris.
  • De werkwijze van de ondernemingsraad heeft ook invloed op hoeveel tijd het OR-werk in beslag neemt en ook welke ondersteuning hiervoor nodig heeft. Hierbij valt te denken aan zowel de mate van digitalisering, efficiënt werken als ook het toepassen van andere werkwijzen (regie-OR, projectgroepen, etc.)
  • De groepsfase waarin de ondernemingsraad zich bevindt kan ook bepalend zijn voor de werkzaamheden die de ambtelijk secretaris krijgt toebedeeld. Een relatief nieuwe ondernemingsraad vraagt meestal om veel begeleiding dan een relatief ervaren ondernemingsraad.
  • De positie van de ambtelijk secretaris. De de ambtelijk secretaris kan ook ingezet worden als coach, trainer-on-the job- of adviseur voor de gehele medezeggenschap (dus ook van de bestuurder, HR, etc).
  • Het beschikbare budget of de salarisschaal waarbinnen de ambtelijk secretaris valt.

Voordelen van de ambtelijk secretaris

  • De professionele kennis en objectieve blik bevordert het functioneren van de medezeggenschap.
  • Meer structuur in het medezeggenschapswerk.
  • Leden kunnen zich concentreren op de inhoud en niet op de randvoorwaarden.
  • De ambtelijk secretaris als interne medezeggenschapsadviseur, maakt dat de ondernemingsraad minder vaak een externe deskundige hoeft in te schakelen.

Vul de urencalculator in

0182 231 270