In verband met ziekte en vertrek van een aantal ambtelijk secretarissen zijn wij met enige spoed op zoek naar tijdelijke vervanging, totdat duidelijk is op welke wijze het team ondersteuning medezeggenschap wordt vormgegeven en (indien nodig) nieuwe ondersteuning is geworven. Als ambtelijk secretaris verricht je een spilfunctie in de organisatie door ervoor te zorgen dat de commissies van de ondernemingsraad haar werk zo goed en efficiënt mogelijk kan verrichten.

Wij zoeken ondersteuning voor de volgende commissies:

 • Commissie Bedrijfsvoering & Financiën (ca 10 uur per week)
 • Commissie VGWM (ca 10 uur per week)
 • Commissie Medezeggenschap in beweging (ca 3 uur per week)
 • Onderdeelcommissie Directie Informatie Voorziening (ca 8 uur per week)
 • Onderdeelcommissie Directie Strategische Uitvoering & Advies (ca 8 uur per week)

Naast de ondersteuning van de commissie zal je als ambtelijk secretaris ook participeren aan het maandelijks teamwerkoverleg en de wekelijkse informele bespreking. 

Werkzaamheden adviseur

 • secretariële taken: de verslaglegging van de diverse overleggen, opstellen agenda’s en uitwerken, redactie en productie van het jaarverslag en de organisatie van de OC-vergaderingen.
 • Inhoudelijke bijdrage : voorbereiding van de beeld- en oordeelsvorming en standpuntbepaling van een commissie. Je geeft gevraagd en ongevraagd informatie en advies; je bewaakt de voortgang van gemaakte afspraken en je bewaakt de naleving van wet- en regelgeving ten aanzien van medezeggenschap.
 • Je bent enerzijds een ‘doener’ en anderzijds een ‘denker’ die actief knelpunten signaleert, actief zoekt naar oplossingen en informatie, verbanden kan leggen en zo op die wijze de commissie inhoudelijk en proactief kan ondersteunen.

Benodigde (kern)competenties voor deze functie

 • Communiceren
 • Plannen
 • Voortgang bewaken
 • Organisatiebewustzijn
 • Samenwerken
 • Ondernemerschap
 • Probleemanalyse
 • Overtuigingskracht

Werk- en denkniveau:

 • Minimaal HBO werk- en denkniveau
 • Kennis en ervaring op het gebied van medezeggenschap
 • Kennis op het gebied van financiën
 • Aanvullende opleiding bijvoorbeeld leergang ambtelijk secretaris 1,2,3 (VASMO gecertificeerd) is een pre.

Overige specifieke kennis en vaardigheden

Het is belangrijk dat je verbanden weet te leggen in relatie tot de medezeggenschap. Uiteraard heb je een passie voor de medezeggenschap

 

Laat ons weten hoeveel uur je beschikbaar bent en welke commissies jouw voorkeur hebben. Wij zullen een selectie maken op basis van beschikbaarheid en interesse wij de voorrang zullen geven aan kandidaten met grote beschikbaarheid.

l

Aanstelling

Uitzendkracht met een Arbeidsovereenkomst ingedeeld in fase A – CAO voor Uitzendkrachten ABU

Duur

De uitzendovereenkomst is in ieder geval tot het einde van het jaar.

Werkdagen

Werkdagen in overleg, waarbij de meeste vergaderingen op dinsdag gepland worden.

Locatie

De vergaderingen vinden digitaal plaats. 

Sollicitatieprocedure
Sluitingsdatum:
Datum gesprekken:
Startdatum:
Bijzonderheden:

Uiterlijk maandag 14 juni a.s. om 9.00 uur

Zo snel mogelijk.

Zo snel mogelijk.

Een VOG is een vereiste voor deze opdracht.

Interesse in deze opdracht?

Sta je nog niet ingeschreven bij OR-ondersteuning?