Stichting Pallas zoekt met ingang van schooljaar 2021-2022 een:

Ambtelijk secretaris voor de GMR

(80 uur per jaar)

Wij zijn nadrukkelijk op zoek naar een Ambtelijk secretaris die zich voor langere tijd aan de GMR van Pallas wil verbinden.

Onder Stichting Pallas ressorteren 17 vrijescholen voor primair onderwijs.
De GMR van Pallas bestaat uit 6 leden: drie ouderleden en drie personeelsleden.
De GMR vergadert 5 à 6 keer per jaar over school-overstijgende (beleids)zaken met de bestuurder.

De Ambtelijk secretaris ondersteunt de GMR van Pallas. Hij/zij is geen lid van de GMR, maar verleent administratieve, organisatorische en beleidsmatige ondersteuning aan de GMR, de medezeggenschap binnen de scholen en de bestuurder van Pallas.
De taken en verantwoordelijkheden worden ingekaderd door vigerende wet- en regelgeving (o.a. Wet Medezeggenschap op Scholen). De Ambtelijk secretaris legt één keer per jaar verantwoording af over de voortgang en de kwaliteit van de werkzaamheden aan de bestuurder en de voorzitter van de GMR. De ambtelijk secretaris wordt hiërarchisch aangestuurd door de bestuurder en functioneel door de voorzitter van de GMR.

De werkzaamheden van de Ambtelijk secretaris zijn:

 • Secretariële activiteiten (bijv. afhandelen post, agenda’s opstellen, bewaken procedures);
 • Notuleren, coördineren GMR-vergaderingen, opstellen en bewaken actie- en besluitenlijst, schrijven jaarverslag;
 • Beleidsmatige activiteiten (volgen interne en externe activiteiten die relevant kunnen zijn voor de medezeggenschap binnen Pallas;
 • Ondersteunen van de bestuurder en de MR’en van de scholen waar het gaat om behapbaar maken van informatie, wet- en regelgeving en beleidswijzigingen;
 • Overige activiteiten (promoten en organiseren scholing, organiseren en adviseren bij verkiezingen MR en GMR, beheren GMR-archief).

Pallas is op zoek naar iemand die:

 • Inhoudelijk en procesmatig kan ondersteunen en indien nodig, advies kan inwinnen bij een andere instantie, bijvoorbeeld de inspectie of de vakbond;
 • Op de hoogte is van wet- en regelgeving, specifiek de Wet Medezeggenschap op Scholen;
 • Zelfstandig kan werken;
 • Flexibel inzetbaar is qua tijd en werkzaamheden (pré);
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden heeft.

Wij bieden:

 • Veel vrijheid in het plannen, organiseren en uitvoeren van de werkzaamheden;
 • Een goede sfeer en samenwerking met de voorzitter en leden van de GMR;
 • Bestuurder en stafmedewerkers werken als partners samen t.b.v. een professionele medezeggenschapcultuur binnen Pallas;
 • Een functie op basis van een zzp-constructie, uurtarief in overleg.

De procedure

Bent u enthousiast geworden? Wij zien uit naar uw sollicitatiebrief en CV! Wilt u deze tot uiterlijk 1 maart 2021 versturen sturen naar f.willemsen@stichtingpallas.nl onder vermelding van ‘vacature ambtelijk secretaris GMR PALLAS’.

De gesprekken vinden via Microsoft Teams plaats in de middag van vrijdag 12 maart 2021.