30 mei 2024

Adviseur Medezeggenschap Kinderdagcentra | 4 uur per maand | vanaf oktober 2024 | Eindhoven

Reageer direct

De organisatie

Deze organisatie verenigt kinderdagcentra die op antroposofische grondslag kinderopvang bieden. De organisatie is opgericht op 1 januari 2014 en komt voort uit verschillende initiatieven in de kinderopvang zoals die bestonden bij de vrijescholen. De kinderdagcentra zijn gelieerd aan vrijescholen en zijn gestoeld op de pedagogische inzichten die voortkomen uit de antroposofie.

De ondernemingsraad

In september 2023 is de nieuwe ondernemingsraad (9 zetels) ingesteld. De raad telt op dit moment 6 leden. Op de voorzitter na hebben deze leden nog geen ervaring met het OR werk.

De vergaderingen vinden doorgaans plaats op woensdag in Eindhoven. Deze jonge raad wil graag een professionaliseringsslag maken en zijn positie binnen de organisatie innemen. Hiervoor wil de raad externe expertise inhuren.

De werkzaamheden

De adviseur medezeggenschap ondersteunt en adviseert de medezeggenschap (en alle betrokken partijen). De adviseur medezeggenschap werkt samen met medezeggenschapsparticipanten binnen zijn scope en is medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling, implementatie en toepassing van efficiënte en effectieve medezeggenschapsprocessen, zodat de OR optimaal kan functioneren.

De adviseur medezeggenschap richt zich op:

  • Professionele communicatie binnen de medezeggenschap (en alle betrokken partijen).
  • Coördinatie en organisatie van het medezeggenschapswerk
  • Bewaken van en adviseren over wet- en regelgeving, procedures en afspraken
  • Signaleren van toepassing zijnde ontwikkelingen en deze vertalen naar de medezeggenschap
  • Coachen en scholen van medezeggenschapsparticipanten

De professional

Je bent een ervaren Adviseur Medezeggenschap die werkt op minimaal HBO+ werk- en denkniveau, bij voorkeur aangevuld met een Vakopleiding Ambtelijk secretaris of met aantoonbare expertise op het gebied van medezeggenschapsprocessen, groepsdynamica, adviseren en coachen. 

Daarnaast beschik je over sociale vaardigheden voor het faciliteren, begeleiden en/of adviseren van ondernemingsraden (en zijn commissies) en schriftelijke vaardigheden voor het informeren van de ondernemingsraad (en zijn commissies).

Interesse in deze opdracht?

Ik ben al ingeschreven

Bekijk aanvullende informatie & reageer direct door in te loggen.

Inloggen

Ik ben nog niet ingeschreven

Meld je aan als ambtelijk secretaris.

Inschrijven
0182 231 270