Sluiting: maandag 16 oktober 2023 om 9.00 uur

Ambtelijk secretaris adviesraad (Utrecht | 20-25 uur per 3 maanden)

Vacature is gesloten

Voor een not-for-profit organisatie, die de bloedvoorziening in Nederland verzorgt, zijn we op zoek naar een ambtelijk secretaris voor de ondersteuning van de adviesraad van de donoren. De werkzaamheden zijn doorgaans organisatorisch en secretarieel. De vergaderingen vinden in de avonduren plaats in Utrecht (4x per jaar).

In de raad hebben donors zitting. Zij behartigen de gemeenschappelijke belangen van donors en voorziet de organisatie van gevraagd en ongevraagd adviezen, tips en ook klachten van donors. De raad denkt ook graag mee over nieuw donorbeleid, dan wel aanpassingen van het bestaande donorbeleid.

 • De DAR is een adviesraad en geen medezeggenschapsraad, de WOR is niet van toepassing.
 • In de DAR hebben uitsluitend (actieve) donors zitting. Het reglement bepaalt de profielen en selectieprocedure.
 • De DAR komt onder leiding van een onafhankelijk voorzitter in principe 4x per jaar bij elkaar in Utrecht. Op basis van een vooraf opgemaakte en toegestuurde agenda vindt gemiddeld van 18.00 tot 21.00 uur overleg plaats over tal van donorgerelateerde zaken.

Bij de DAR vergaderingen is veelal een lid van Raad van Bestuur en zijn managementfunctionarissen van Sanquin aanwezig.

Werkzaamheden

 • Beheren van het secretariaat;
 • Post- en archiefbeheer;
 • Voorbereiding en verslaglegging vergaderingen (agenda, stukken, verslag, etc);
 • Opvolgen actiepunten;
 • Zelfstandig opmaken van het jaarverslag en na vaststelling verspreiding;
 • Jaarplanning;
 • Opstellen en redigeren van brieven;
 • Onderhouden relevante contacten en het contactpunt zijn voor de raad;
 • Bewaken van reglementen en procedures en het nakomen van afgesproken termijnen;
 • Bewaken en up to date houden van  het rooster van aftreden.

De opdracht is reeds vervuld.

Mis geen opdrachten meer en meld je aan als ambtelijk secretaris.

Inschrijven
0182 231 270