28 mei 2024

Ambtelijk Secretaris Adviseur OR laboratorium | Zwolle | 6 uur per week

Reageer direct

De opdrachtgever:

Dit geaccrediteerde laboratorium is gespecialiseerd in het uitvoeren van opdrachten ten dienste van waterschappen.

De medezeggenschap:

De ondernemingsraad bestaat uit 5 leden (5 zetels) De huidige secretaris van de ondernemingsraad heeft aangegeven de hoeveelheid werk niet te kunnen volbrengen in het aantal uren dat beschikbaar is. Daarnaast is de OR-samenstelling recentelijk gewijzigd en is de OR zoekend in de inkleding van hun rol en verdere professionalisering daarvan. Aqualysis streeft ernaar om als lerende organisatie dagelijks te mogen te leren en ontwikkelen. Deze combinatie maakt dat de OR nu een kans ziet voor een nieuwe impuls in de ambtelijke ondersteuning van de Ondernemingsraad. De kandidaat die gezocht wordt ziet kansen, geeft ruimte en helpt de ondernemingsraad dagelijks in deze materie te laten leren..

De opdracht:

Het doel van de opdracht is het uitvoeren van werkzaamheden op secretarieel, organisatorisch en beleidsmatig gebied, alsook kennisoverdracht, zodanig dat de ondernemingsraad, binnen de door hem gestelde kaders, optimaal wordt ondersteund.

 • Organisatie van en ondersteuning bij de overleggen (voorbereiding, adviseren over en inzetten van werkvormen, bewaken van het proces, verslaglegging)
 • Bewaken van de afspraken en procedures
 • Procesbegeleiding bij de inhoudelijke meningsvorming bij de behandeling van onder meer advies- en instemmingsaanvragen
 • Signaleren en agenderen van medezeggenschapsgerelateerde ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie en deze ontwikkelingen vertalen naar gevolgen voor de medezeggenschap
 • Optimaliseren van de groepsdynamiek
 • In overleg met de ondernemingsraad opstellen van een jaarplan / plan van aanpak
 • In de praktijk brengen van de trainingsdoelen
 • Verder inwerken van de OR-leden door middel van het vergroten van de vaardigheden ten aanzien van vergaderen, feedback geven en het stimuleren van creatieve inbreng

Naar verwachting zal de inzet gemiddeld 6 uur per week zijn.
De duur van de opdracht 24 maanden met mogelijkheid tot verlenging.

De ambtelijk secretaris:

 • Je bent een ervaren ambtelijk secretaris, bij voorkeur met een vakopleiding tot Ambtelijk Secretaris
 • Je bent communicatief, assertief en sociaal vaardig
 • Je kunt goed overweg met de gebruikelijke kantoor software
 • Je bent in het bezit van een eigen laptop en telefoon

Interesse in deze opdracht?

Ik ben al ingeschreven

Bekijk aanvullende informatie & reageer direct door in te loggen.

Inloggen

Ik ben nog niet ingeschreven

Meld je aan als ambtelijk secretaris.

Inschrijven
0182 231 270