23 februari 2024

Ambtelijk secretaris Centrale Ondernemingsraad Fokker | Papendrecht | 10 uur per week

Vacature is gesloten

Ben jij een ervaren ambtelijk secretaris, communicatief vaardig met interesse in de complexiteit die een internationale organisatie met zich meebrengt? Dan nodigen wij je uit om te solliciteren voor een opdracht in een dynamische organisatie waarbij er geen saaie momenten zullen zijn!

Als Ambtelijk Secretaris van de Centrale Ondernemingsraad (COR) ben je de spil in het web en hebt een verbindende rol. Je ondersteunt de COR bij het vervullen van haar wettelijke en gereguleerde taken door uitvoer van secretariële, organisatorische en beleidsmatige werkzaamheden.

De medezeggenschap:  
De COR bestaat uit 11 leden en zoekt een ambtelijk secretaris die actief met hen meedenkt, interesse heeft in de complexiteit die een internationale organisatie met zich meebrengt, gedegen kennis heeft van de WOR en de vaardigheid bezit om een helder verslag te maken van een levendige conversatie.

Wat ga je doen?
De ambtelijk secretaris ondersteunt structureel de centrale ondernemingsraad. Je werkt samen met het dagelijks bestuur van de ondernemingsraad en bent medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling, implementatie en toepassing van efficiënte en effectieve medezeggenschapsprocessen, zodat de OR optimaal kan functioneren.

Jouw taken zijn oa:

  • Signaleren en melden van afwijkingen op de naleving van wetten, procedures en afspraken over de medezeggenschap, met name de Wet op de Ondernemingsraden, de Arbo-wet of andere relevante wetgeving.
  • Bijhouden van actuele ontwikkelingen op dit terrein en dit onder aandacht brengen van de COR.
  • Het ondersteunen en adviseren van de voorzitter en het dagelijks bestuur.
  • Zorgdragen voor het maken van informatieve en formele documenten, waaronder het signaleren van ontwikkelingen in de organisatie en deze vertalen naar het bruikbare acties voor de COR.
  • Het uitwerken van brieven, verslagen en andere in concept aangeleverde stukken.
  • Het verzorgen van correcte en tijdige documentatie en verslaglegging van overlegvergaderingen en bijeenkomsten van de Centrale Ondernemingsraad zoals het voorbereiden van de agenda’s, notuleren en het uitwerken van het verslag.
  • Het bewaken van (de voortgang van) actiepunten en gemaakte interne afspraken, en afspraken met de bestuurder.
  • Het verzamelen en verstrekken van documentatie en informatie.
  • Het voorbereiden van het jaarverslag en nieuwsbrieven.
  • Het maken van de jaarplanning voor vergaderingen en andere activiteiten en deze afstemmen met secretariaat van de bestuurder.

De opdracht is reeds vervuld.

Mis geen opdrachten meer en meld je aan als ambtelijk secretaris.

Inschrijven
0182 231 270