Ambtelijk secretaris medezeggenschap Leger des Heils (32 uur / Almere)

Vacature is gesloten

De Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg/Stichting Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering is een landelijk werkende organisatie die materiële en immateriële hulp verleent aan mensen die een beroep doen op de werkeenheden van de Stichting.

W&G/LJ&R heeft een Raad van Toezicht en een Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur is belast met het besturen van de Stichting en stelt het beleid, na voorafgaande schriftelijke goedkeuring door de Raad van Toezicht, vast. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het vastgestelde beleid en voor de leiding van de dagelijkse gang van zaken binnen W&G/LJ&R.
De Raad van Bestuur wordt daarbij ondersteund door (stafafdelingen van) het Stichtingsbureau (SB).
De Ambtelijk Secretaris Medezeggenschap SB is toegevoegd aan de Centrale Ondernemingsraad (COR), ressorteert hiërarchisch onder de Governance Support Officer en wordt functioneel aangestuurd door de voorzitter van de COR.

Wil jij als Ambtelijk Secretaris de Centrale Ondernemings Raad (COR) ondersteunen en adviseren?

Als Ambtelijk Secretaris Medezeggenschap ondersteun je de leden van de Centrale Ondernemingsraad (COR) op organisatorisch, secretarieel, beleidsmatig en desgevraagd ook inhoudelijk gebied.  De gebieden waarop je de OR ondersteunt en adviseert, zijn afhankelijk van de ontwikkelingen binnen de organisatie. Je voert de werkzaamheden uit in overleg met de voorzitter van de OR. Je draagt bij aan het verder ontwikkelen van de COR, je bent als het ware ook een ‘regisseur van leren’. Je bent penvoerder, coördinator, adviseur en netwerker binnen de organisatie.

Jouw werkzaamheden bestaan uit:

 • Het faciliteren van de werkprocessen.
 • Het voorbereiden en de verslaglegging van de vergaderingen van de COR
 • Het zelfstandig opstellen en verwerken van in- en externe correspondentie, notulen, beleidsadviezen en notities.
 • Je draagt zorg voor het tijdig opstellen van de agenda en verspreiding van de benodigde stukken en alle andere zaken die nodig zijn om de OR-vergaderingen effectief te laten verlopen.
 • De kwaliteits- en voortgangsbewaking van voorgelegde advies- en instemmingverzoeken conform de processen, procedures en naleving (COR) afspraken en besluiten.
 • Beleidsondersteuning en advies geven.
 • Informatieverwerking en gegevensbeheer, opstellen en beheren van het COR-archief.
 • Een aantal overige werkzaamheden zoals het organiseren van verkiezingen, scholing, mede opstellen en coördineren van het beleidsplan en werkplan van de COR, het jaarplan van de COR-bestuurder, het bewaken van procedures en processen, schrijven van conceptbrieven, nieuwsbrieven en jaarverslag, PR-werkzaamheden. Tevens het actueel houden van de webpagina van de COR.
 • Het onderhouden van contact met de vakgroep ambtelijk secretarissen, projectleiders en HR. Je werkt samen met twee notulisten van twee vaste commissies van de COR.

Dit ben jij:

 • HBO werk- en denkniveau.
 • Kennis en ervaring op het gebied van medezeggenschap en relevante wet- en regelgeving.
 • Pro-actief, zelfstandig kunnen werken binnen gestelde richtlijnen. Het betreft een tamelijk solistische functie. Je hebt ca. eens per drie weken overleg met je COR-collega’s.
 • Organisatorisch sterk
 • Sociaal- en communicatief vaardig, enthousiast en betrokken.
 • Dienstverlenend, klantgericht, sociaal vaardig.
 • Kan belangentegenstellingen overbruggen.
 • Accuraat, kan omgaan met deadlines.
 • Digitaal vaardig
 • Er worden in ruime mate eisen gesteld aan de betrouwbaarheid en integriteit vanwege het vertrouwelijke karakter van de onderwerpen.
 • Je houdt je op de hoogte van ontwikkelingen binnen het vakgebied en binnen de sector.
 • Onderschrijven van de doelstelling van het Leger des Heils. Een christelijke levensovertuiging is noodzakelijk om op actieve wijze gestalte te geven aan de christelijke identiteit van de organisatie en om de doelstelling van de organisatie te realiseren.

Een verklaring omtrent gedrag (VOG) is vereist voor alle functies. De kosten hiervoor worden vergoed.  De voorkeur gaat uit naar een kandidaat zonder ander dienstverband binnen LdH om een onafhankelijke positie als ambtelijk secretaris te waarborgen.

Dit bieden wij: 

Het Leger des Heils doet ertoe in onze samenleving. Jouw werk bij ons daarmee ook. Het is werk dat zowel professioneel als persoonlijk voldoening geeft. We nemen je graag mee in onze bijzondere organisatie en bieden je een plek waar je ook veel kunt leren. Daarnaast bieden wij je:

 • Een tijdelijk contract met de intentie voor een vast contract voor 32 uur.
 • Salaris conform CAO Sociaal Werk schaal 8 die loopt van € 2.836,- tot € 4.040,- per maand bij een 36-urige werkweek.
 • Volledige reiskostenvergoeding als je met het OV reist, een fietsregeling met extra reiskostenvergoeding als je gaat fietsen en een kilometervergoeding van maximaal € 163,20 netto per maand als je met de auto reist (afhankelijk van je reisafstand en werkdagen).
 • Pensioenopbouw via Pensioenfonds Zorg & Welzijn.
 • 170 verlofuren per jaar o.b.v. een 36-urig dienstverband. Daarnaast heb je recht op maximaal 36 vitaliteitsuren die je opbouwt afhankelijk van je leeftijd.
 • Diverse overige secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een fietsregeling, individueel keuzebudget met daarin een eindejaarsuitkering van 8,3% per jaar, € 10,- per maand tegemoetkoming zorgkosten en een vakantietoeslag van 8% per jaar.
 • Daarnaast hebben we een aantrekkelijk en passend aanbod van trainingen en opleidingen via onze LdH Academie, gericht op jouw werkgebied. Ook bouw je maandelijks een loopbaanbudget op die je voor je eigen ontwikkeling kunt inzetten.
 • Je neemt deel aan de COR-scholingsdagen en krijgt de ruimte om als ambtelijk secretaris extern trainingen te volgen

Interesse en contact

Interesse? Wacht dan niet langer en solliciteer met je cv en motivatiebrief via de solliciteerbutton.

Nog vragen? Neem dan contact op met Marjan Leusink-van Santen via   
marjan.vansanten@legerdesheils.nl  of 06-15650814.

Conform ons werving- en selectiebeleid hebben interne kandidaten voorrang.
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

0182 231 270