Maandag 25 september 2023 om 9.00 uur

Ambtelijk secretaris Medezeggenschapsraad (80-100 uur p/j | Made)

Vacature is gesloten

Voor de verdere professionalisering van de medezeggenschapsraad van een school in het voortgezet onderwijs zijn we op zoek naar een ambtelijk secretaris om het dagelijks bestuur hierin te ondersteunen en coachen.

De ambtelijk secretaris ondersteunt beroepsmatig de MR-leden op secretarieel en organisatorisch gebied. De ambtelijk secretaris brengt expertise en duiding over de (wettelijke) rechten en plichten van de medezeggenschap. De ambtelijk secretaris is geen lid van de MR en heeft dus geen stemrecht. Een ambtelijk secretaris is meer dan iemand die de MR-vergaderingen notuleert, stukken kopieert en archiveert.

Wat ga je doen?

Administratieve taken / organiserende taken

 • Organisatie, voorbereiding en verslaglegging van de MR-bijeenkomsten
 • Bijhouden en bewaken van actie- en besluitenlijsten
 • Informatiebeheer (post, distributie, archief)
 • Informatieverstrekking aan internen en externen (aanspreekpunt van de MR);
 • Mede opstellen van conceptbrieven, o.a. n.a.v. besluiten MR
 • Uitvoering geven aan verkiezingen
 • Organisatie scholing voor medezeggenschap etc.
 • Planning (waaronder opstellen jaaragenda MR)

Beleidsondersteunende taken

 • In de gaten houden van /afstemmen met de wettelijke kaders (advies, instemming)
 • Volgen en up to date houden van wettelijke kaders
 • Zelfstandig (ongevraagd) informatie verzamelen (waaronder uit personeelsnieuwsbrief), interpreteren en verspreiden omtrent WMS
 • Voorbereiden, inlezen van stukken, grote lijnen eruit halen: over welke issues moet de MR iets zeggen,
 • Inwerken nieuwe leden

 Kennis en vaardigheden:

 • Gestructureerd werken en overzicht houden
 • Praktisch, daadkrachtig, zelfstandig en je hebt organisatietalent
 • Goede communicatie vaardigheden; zowel mondeling als schriftelijk
 • Affiniteit met onderwijs
 • Kennis van digitale tools zoals Word, Outlook, Teams en Sharepoint
 • Kennis van relevante wetgeving, waaronder de WMS
 • Kennis van de meest voorkomende computerprogrammaā€™s, zoals Ms Office, MS Teams, Zoom

De opdracht is reeds vervuld.

Mis geen opdrachten meer en meld je aan als ambtelijk secretaris.

Inschrijven
0182 231 270