Maandag 16 oktober 2023 om 9.00 uur

Ambtelijk secretaris ondernemingsraad (16 u p/w | Bergschenhoek)

Vacature is gesloten

Voor de ondernemingsraad van een internationale organisatie in gewasbeschermingsmiddelen en zaden zijn we op zoek naar een senior ambtelijk secretaris voor de ondersteuning van de ondernemingsraad.

Op het Europese hoofdkantoor, gevestigd in Bergschenhoek, zijn ongeveer 360 medewerkers werkzaam. De ondernemingsraad is ervaren en gewend om met een ambtelijk secretaris te werken. De huidige ambtelijk secretaris gaat jammer genoeg, in verband met gezondheidsredenen, stoppen. De duur hiervan is voor nu nog onbekend.

Als ambtelijk secretaris ondersteun je structureel de ondernemingsraad (en zijn commissies). Je werkt samen met het dagelijks bestuur van de ondernemingsraad. Je bent medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling, implementatie en toepassing van efficiënte en effectieve medezeggenschapsprocessen, zodat de OR optimaal kan functioneren.

Functie/opdrachtomschrijving

De Senior Ambtelijk Secretaris houdt rekening met zowel interne als externe factoren, is breed georiënteerd en heeft naast uitvoerende werkzaamheden ook adviserende taken, zoals:

  • Procesmatig adviseren bij de behandeling van onder andere advies- en instemmingsaanvragen
  • Advisering op groepsniveau t.a.v. thema’s binnen de het medezeggenschapsorgaan
  • Optimaliseren van de groepsdynamiek
  • Verhogen vaardigheden t.a.v. vergaderen, feedback geven en het stimuleren van creatieve inbreng

Uitvoerende werkzaamheden zoals:

  • Opstellen en bewaken van actie- en besluitenlijsten
  • Uitwerken van brieven en vergaderverslagen
  • Voorbereiding en verslaglegging van de vergaderingen
  • Uitvoering geven aan het jaarverslag, communicatieplannen en OR-verkiezingen

Omdat het een internationale organisatie betreft is kennis van de Engelse taal belangrijk. De vergaderingen worden doorgaans in het Nederlands gevoerd, tenzij er een Engels sprekend lid aanwezig is, of een intern / extern deskundige uitgenodigd is.

De opdracht is reeds vervuld.

Mis geen opdrachten meer en meld je aan als ambtelijk secretaris.

Inschrijven
0182 231 270