15 december 2023

Ambtelijk Secretaris Ondernemingsraad A-merk organisatie Food & Beverage | omgeving Utrecht | 8 uur p/w

Vacature is gesloten

De opdrachtgever:

Een A-merk organisatie binnen het vakgebied van Food & Beverage.

Bij deze organisatie werken dagelijks 350 collega’s aan het realiseren van de missie: ‘goed en gezond drinken voor iedereen’. Of dat nu in de fabriek is, in de buitendienst of op kantoor, ieders bijdrage hieraan is essentieel.

De medezeggenschap:

Het betreft een ondernemingsraad van een productiebedrijf. De ambtelijk secretaris heeft een belangrijke rol als procesbegeleider in de breedste zin om de medezeggenschap in goede banen te leiden.

De opdracht:

Het uitvoeren van werkzaamheden op secretarieel, administratief, organisatorisch en beleidsmatig gebied op dusdanige wijze, dat de ondernemingsraad optimaal wordt ondersteund binnen de door de WOR en het reglement aangegeven kaders.

 • Het organiseren van en inhoudelijk mede uitvoering geven aan vorming en scholing van nieuwe en zittende leden van de medezeggenschap
 • Het zelfstandig opstellen en redigeren van alle brieven, verslagen, adviezen en instemmingen
 • Het inhoudelijk opstellen van nieuwsbrieven en mededelingen als communicatie aan de achterban
 • Het initiëren, mede uitvoeren en evalueren van activiteiten met betrekking tot de beleids- en werkplannen van de diverse ondernemingsraad
 • Het mede zorgdragen voor consistentie in de uitwerking van het vastgestelde beleid
 • Het voorbereiden, mede uitvoeren en evalueren van het pr-beleid van de medezeggenschap. Het gaat hierbij met name om het ‘vermarkten’ van het werk van de ondernemingsraden
 • Het op beleidsmatige terreinen ondersteunen en adviseren van de Voorzitter, het Dagelijks Bestuur en in voorkomende gevallen de OV-voorzitters
 • Mede zorgen voor de inhoudelijke afstemming tussen medezeggenschapsorganen, commissies en overige gesprekspartners

De ambtelijk secretaris:

 • Je bent een ervaren ambtelijk secretaris, bij voorkeur in het bezit van een vakopleiding tot Ambtelijk Secretaris
 • Je hebt ervaring met grote organisaties, bij voorkeur bij een productiebedrijf
 • Je hebt kennis van de WOR, ARBO-wet en CAO’s
 • Je hebt kennis van wijzigende wettelijke regelingen op het gebied van medezeggenschap, arbeidsrecht, Arbo-wet
 • In het bezit van uitstekende communicatieve en luistervaardigheden
 • Je bent digitaal vaardig, er wordt gewerkt met Microsoft Office

De opdracht is reeds vervuld.

Mis geen opdrachten meer en meld je aan als ambtelijk secretaris.

Inschrijven
0182 231 270