2 januari 9.00 uur

Ambtelijk Secretaris Ondernemingsraad jeugdzorgorganisatie (Zaandam | 6 – 8 u p/w)

Vacature is gesloten

In verband met het vertrek van de huidige ambtelijk secretaris zijn we op zoek naar vervanging.

De ondernemingsraad

In 2022 is deze organisatie als zelfstandige stichting gestart en dit betekende ook de start van de ondernemingsraad. De leden van de ondernemingsraad zijn in deze eerste fase bijgestaan door een interim ambtelijk secretaris en zoeken nu naar een structurele invulling van deze rol. De OR heeft 5 leden en 7 zetels. Begin februari staan er verkiezingen gepland. In verband met een warme overdracht met de huidige ambtelijke secretaris is de gewenste startdatum 1 december 2023.

De OR vergadert 13 keer per jaar onderling en 6 keer per jaar met de bestuurder. De vergaderingen vinden doorgaans plaats op dinsdagmiddag op wisselende locaties in Zaanstad. Een vergaderschema voor 2024 is beschikbaar.

De werkzaamheden

De ambtelijk secretaris ondersteunt structureel de ondernemingsraad (en zijn commissies). Hij werkt samen met het dagelijks bestuur van de ondernemingsraad (en zijn commissies) en is medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling, implementatie en toepassing van efficiënte en effectieve medezeggenschapsprocessen, zodat de OR optimaal kan functioneren.

De ambtelijk secretaris richt zich onder meer op:

  • Professionele communicatie tussen de ondernemingsraad, zijn commissies, achterban en andere stakeholders, waaronder de organisatie en uitvoering van de OR-verkiezingen, opstellen van jaarverslagen en bijhouden van de OR-mailbox en het archief en netwerken.
  • Coördinatie en organisatie van en ondersteuning bij het OR-werk, waaronder procesbegeleiding bij de totstandkoming van besluitvormingen en adviseren over de werkvormen en het inzetten van analysemodellen, opstellen van advies en instemmingsbrieven, adviseren over de prioritering bij het opstellen van het OR-jaarplan, de organisatie voorbereiden en verslaglegging van het OR-vergaderingen.
  • Bewaken van en adviseren over wet- en regelgeving, procedures en afspraken
  • Signaleren van toepassing zijnde ontwikkelingen en deze vertalen naar de medezeggenschap, adviseren over aanpak, werkwijze, medezeggenschapsstructuur en scholing.

De professional

Je bent een ervaren ambtelijk secretaris die werkt op minimaal HBO+ werk- en denkniveau, bij voorkeur aangevuld met een Vakopleiding Ambtelijk secretaris of met aantoonbare expertise op het gebied van medezeggenschapsprocessen, groepsdynamica, adviseren en coachen. 

Daarnaast beschik je over sociale vaardigheden voor het faciliteren, begeleiden en/of adviseren van ondernemingsraden (en zijn commissies) en schriftelijke vaardigheden voor het informeren van de ondernemingsraad (en zijn commissies).

De opdracht is reeds vervuld.

Mis geen opdrachten meer en meld je aan als ambtelijk secretaris.

Inschrijven
0182 231 270