Reageren kan tot en met 26 november 2023

Ambtelijk secretaris OR Careander (12 u p/w | Harderwijk)

Vacature is gesloten

Wat doet Careander?

Careander ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand. Op ruim 30 woon- en werklocaties op de Veluwe wordt dagelijks gewerkt om mensen het leven te laten leiden wat bij hen past.

Wat ga je doen?

Jij zorgt ervoor dat de OR zijn tijd en energie kan steken in de inhoudelijke bespreking van de binnen Careander actuele thema’s. Dat doe je door ervoor te zorgen dat de ‘documentenhuishouding’ op orde is en de vergaderingen goed zijn voorbereid.

In nauwe samenwerking met het DB van de OR stel je vergaderagenda’s op en maak je waar nodig een korte inhoudelijke toelichting op te behandelen onderwerpen. Je notuleert de vergadering en draagt met het DB zorg voor de verslaglegging op Intranet. Je stelt planningen op en bewaakt in nauwe samenwerking met het dagelijkse bestuur van de OR de actiepunten en afspraken.

Je kent de weg binnen de WOR (Wet op de Ondernemingsraden) en de cao en adviseert de OR gevraagd en ongevraagd over de advies-, instemmings- of informatieplicht van te behandelen onderwerpen. Met het DB van de OR werk je nauw samen om planning en acties te overzien.

Je adviseert  de OR leden over het (schriftelijk) verwoorden van standpunten. Je zorgt ervoor dat in formele correspondentie de belangrijke zaken goed zijn geformuleerd. Ook adviseer je met betrekking tot de afhandeling van zaken waarbij gestelde termijnen en procedures bewaakt worden.
Daarnaast coach je naar behoefte de OR en afzonderlijke OR leden. Dat kan variëren van hulp bij werken in Teams / SharePoint, het efficiënter vergaderen tot het formuleren van een opleidingsbehoefte voor de OR of afzonderlijke leden.

Woensdag is OR dag
Het werk van de OR concentreert zich op woensdag. Op de eerste woensdag van de maand komt de voltallige OR bij elkaar voor overleg. Op de 3e woensdag is er een overlegvergadering met de bestuurder of een thema bijeenkomst. Op de tussengelegen woensdagen overlegt het DB van de OR online.
Verspreid over de rest van de week werk je naar behoefte van de OR en eigen inzicht aan lopende zaken.

Het dagelijks bestuur van de OR heeft zijn taakverdeling goed op orde. Er zijn geen achterstallige zaken. Als nieuwe ambtelijk secretaris zorg je voor de continuering.

Jij bent een collega…

.. die de WOR goed kent en deze ten behoeve van de OR weet in te zetten. Je kunt een vergadering goed vertalen naar notulen en de juiste acties en besluiten eruit halen. Je bent goed in het overzicht houden van het gehele proces.

 • Je hebt voldoende kennis van en ervaring met de WOR.
 • Je hebt minimaal mbo-4 niveau aangevuld met een scholing ambtelijk secretaris of voldoende aantoonbare relevante werkervaring;
 • Je beschikt over adviesvaardigheden om de OR de ondersteunen bij de aanpak van te behandelen onderwerpen;
 • Je bent zelfstandig en initiatiefrijk;
 • Je hebt goede sociale vaardigheden zoals tact, luistervaardigheid en een dienstverlenende houding.
 • Je hebt flexibiliteit in het aantal uren werken per week. Je werkt gemiddeld 12 uur per week, maar dat kan variëren tussen 4 en 20 uur per week.
 • Je bent tenminste beschikbaar op woensdagen van 8.30 tot 15.00 uur.

En je bent natuurlijk een kei in Word, Excel, Teams, SharePoint, Outlook… of te wel; alles wat Microsoft Office te bieden heeft om digitaal samenwerken makkelijker te maken.

Wat krijg je ervoor terug?

De OR bestaat uit 13 collega’s uit verschillende domeinen en functies binnen Careander.
Binnen de OR word je als eerste op de hoogte gebracht van ontwikkelingen binnen de organisatie. Dit zorgt ervoor dat iedere vergadering boeiend en dynamisch is.

 • Je krijgt een jaarcontract van gemiddeld 12 uur per week met de intentie deze om te zetten naar een contract voor onbepaalde tijd;
 • Een bij de functie passende beloning welke we nu in eerste instantie inzetten in FWG 45 (per 1 december tussen de €2766,- en €3861,- bij een 36-urige werkweek). In verband met het herinrichten van ons functiegebouw zal de definitieve waardering en indeling van de functie later plaatsvinden;
 • Wij bieden aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden: o.a. een eindejaarsuitkering, meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden (o.a. fietsregeling, tablet en fiscale uitruil reiskosten) en een goede pensioenregeling (PFZW).

Wil je meer weten of solliciteren?

Voor meer informatie over deze vacature of direct solliciteren? Stuur een mail naar or@careander.nl. Wij nemen graag contact met je op om eventuele vragen te beantwoorden.

 • Reageren kan tot en met 26 november.

Wij verwachten van medewerkers dat zij de visie van Careander van harte onderschrijven. Het opvragen van een VOG en referenties zijn onderdeel van de procedure. Interne kandidaten hebben bij gebleken geschiktheid voorrang op externe kandidaten.

0182 231 270