8 maart 2024

Ambtelijk Secretaris OR technische dienstverlening | 16 uur per week | Hoevelaken | donderdag

Vacature is gesloten

Als ambtelijk secretaris ondersteun je de leden van de Ondernemingsraad (OR) op beleidsmatig en administratief vlak. Je bent verantwoordelijk voor het voorbereiden, bijeenroepen en notuleren van vergaderingen van de OR.

Jij bent in het gehele medezeggenschapsproces de coördinator voor de leden van de OR, met basis WOR-kennis.
De OR overlegt met de bestuurder over zaken die betrekking hebben op de organisatie. De OR vergadert elke maand (donderdag); de ene maand intern en de andere maand met de bestuurder (OV).  Daarbij worden lopende zaken zoals advies- en instemmingsaanvragen, financiën, arbeidsomstandigheden en input van medewerkers besproken. 

Als ambtelijk secretaris houd je je bezig met het:

  • voorbereiden van adviezen- en instemmingsbesluiten op basis van de gekregen input, bewaak je de voortgang en archiveer je de besluiten.
  • verzamel je relevante informatie en ontwikkelingen op het gebied van medezeggenschap.
  • zorgdragen voor de organisatie rondom OR verkiezingen en het inwerken van nieuwe OR-leden en het (mede) opzetten en realiseren van een scholingsplan voor verdere professionalisering van de medezeggenschap.
  • aanspreekpunt zijn voor externe contacten van de OR, hierbij sta je in contact met meerdere secretariaten binnen de organisatie.

Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het verzamelen, archiveren, coördineren en het namens de OR verspreiden en publiceren van bijvoorbeeld vakliteratuur, OR nieuwsbrieven en OR jaarverslagen.  

De opdracht is reeds vervuld.

Mis geen opdrachten meer en meld je aan als ambtelijk secretaris.

Inschrijven
0182 231 270