24 mei 2024

Ambtelijk Secretaris OR wooncorporatie | Woerden | dinsdagochtend | 6 – 8 uur per week

Reageer direct

De medezeggenschap:

De ondernemingsraad van deze corporatie heeft 6 leden (7 zetels). Wegens het vertrek van de huidige Ambtelijk Secretaris is er ruimte voor het werven van een nieuwe Ambtelijk Secretaris die de ondernemingsraad kan begeleiden bij het verder professionaliseren van de medezeggenschap. De wens is om het OR-werk zo efficiënt mogelijk in te richten zodat er ruimte ontstaat om te focussen op de speerpunten die de ondernemingsraad heeft.

De opdracht:

 • Organisatie van en ondersteuning bij de overleggen (voorbereiding, adviseren over en inzetten van werkvormen, bewaken van het proces, verslaglegging)
 • Bewaken van de afspraken en procedures
 • Procesbegeleiding bij de inhoudelijke meningsvorming bij de behandeling van onder meer advies- en instemmingsaanvragen
 • Signaleren en agenderen van medezeggenschapsgerelateerde ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie en deze ontwikkelingen vertalen naar gevolgen voor de medezeggenschap
 • In de praktijk brengen van de trainingsdoelen
 • In overleg met de ondernemingsraad opstellen van een jaarplan / plan van aanpak
 • Organisatie, voorbereiding en verslaglegging van de vergaderingen van de ondernemingsraad
 • Verder inwerken van de nieuwe OR-leden

Naar verwachting zal de inzet gemiddeld 6 – 8 uur per week zijn. Het vergaderschema is beschikbaar. Vergadering vinden doorgaans plaats op dinsdagochtend, het streven is om van wekelijks naar tweewekelijks vergaderen te gaan.  
De duur van de opdracht 12 maanden met mogelijkheid tot verlenging.

De ambtelijk secretaris:

 • Ervaren ambtelijk secretaris, bij voorkeur met een vakopleiding tot Ambtelijk Secretaris
 • Je bent communicatief en sociaal vaardig
 • Je bent enthousiast en positief, en denkt pro-actief met de ondernemingsraad mee
 • Je hebt coachende vaardigheden die je inzet om de OR-leden het best uit zichzelf te laten halen
 • Je kunt goed overweg met de gebruikelijke kantoor software

Interesse in deze opdracht?

Ik ben al ingeschreven

Bekijk aanvullende informatie & reageer direct door in te loggen.

Inloggen

Ik ben nog niet ingeschreven

Meld je aan als ambtelijk secretaris.

Inschrijven
0182 231 270