Ambtelijk Secretaris OR zorgorganisatie | Amsterdam | donderdag | 24 – 36 uur per week

Vacature is gesloten


Bij Amstelring hebben we hart voor onze medewerkers. Daarvoor is een sterke ondernemingsraad van groot belang. Voor onze ondernemingsraad zijn wij op zoek naar een ambtelijk secretaris. Hecht jij ook veel waarde aan de
medezeggenschap van medewerkers in de organisatie? Ben je ook nog eens organisatorisch sterk? Dan is dit een interessante vacature voor jou!

Wat ga je doen?
Jij bent van groot belang voor onze ondernemingsraad. Als Ambtelijk Secretaris ben jij het aanspreekpunt voor de leden van de OR.

Je houdt je onder andere bezig met:

  • Beleidsmatige werkzaamheden, zoals het voorbereiden van de beleidsplannen van de OR en het bewaken van de consistentie in het OR-beleid. Met jouw kennis van de Wet van de Ondernemingsraden (WOR) geef jij advies en schrijf je mee aan advies- en instemmingsbrieven. Ook geef je vanuit jouw expertise gevraagd en ongevraagd advies aan de OR.
  • Je ondersteunt en adviseert het Dagelijks Bestuur (DB) van de OR, dat bestaat uit drie personen, bent aanwezig bij de overleggen van het DB met de raad van bestuur en bij de overlegvergaderingen en onderhoudt contacten met diverse stakeholders binnen en buiten de organisatie.
  • Medezeggenschap in Amstelring te bevorderen, ook door de onderdeelcommissies (in de RVE’s) te ondersteunen in hun rol.
  • Organisatorische werkzaamheden. Ook het beheren van het budget van de OR zijn voor jou geen probleem.
  • Secretariële werkzaamheden, zoals het opstellen van documenten en verslagen en het ondersteunen en begeleiden van de PR commissie m.b.t. de communicatie naar de organisatie.


De OR-vergaderingen vinden elke donderdag plaats om 10.00 uur op het Leo Polak in Amsterdam. Dinsdag en donderdag zijn kantoordagen waarop je aanwezigheid gewenst is. Op andere dagen of tijden kun je ook thuis
werken. Kortom: echt een spilfunctie binnen de OR.

Waar ga je werken?
Amstelring biedt zorg, ondersteuning en begeleiding in Amsterdam, Amstelland en Meerlanden. Met bijna 4.000 betrokken collega’s, mantelzorgers en vele vrijwilligers, zetten wij ons elke dag in om ouderen en chronisch zieken
een goede dag te bezorgen. Of het nu is in de wijkzorg, thuisbegeleiding, dagbesteding of één van de 23 verpleeghuizen.

Amstelring werkt vanuit de volgende visie:
we gaan uit van ieders talenten en mogelijkheden, bieden medewerkers optimale ruimte om het goede te doen en werken altijd vanuit de driehoek cliënt, naasten en medewerkers. Zeggenschap is daar belegd waar het hoort,
we werken integraal en op basis van gedeelde besluitvorming.

Jouw team
De ondernemingsraad van Amstelring is een van de inspraak- en medezeggenschapsorganen van Amstelring. Met 17 leden behartigt de OR het belang van de gehele organisatie vanuit de Visie van Amstelring, met bijzondere
aandacht voor de medewerkers.

Wat krijg jij van ons?
Met hart en ziel je vak uitvoeren, binnen een leuk team én in een fijne werksfeer met veel werkplezier en de ruimte om je te ontwikkelen. Dat is werken bij Amstelring. Hierbij horen uiteraard goede arbeidsvoorwaarden en leuke extra’s!

Wie ben jij?
Als Ambtelijk Secretaris van de Ondernemingsraad, is het belangrijk dat jij eigenstandig de OR adviseert en werkzaamheden die daaruit voortvloeien zelfstandig uitvoert. Dat jij initiatief neemt is belangrijk, je legt je oor te luisteren in de organisatie. Zo ben je goed in staat informatie op te vragen en planningen te
maken. Omdat je met veel verschillende mensen te maken krijgt is het belangrijk dat jij tactvol weet om te gaan in sociale situaties. Je bent nieuwsgierig, verbindend en maatschappelijk betrokken. Je kunt overstijgend denken en geeft
(on-)gevraagd advies aan de OR. Jij laat je niet uit het veld slaan door tegenstellingen, maar helpt juist om deze te overbruggen. Uiteraard weet jij je goed mondeling en schriftelijk uit te drukken.

Daarnaast heb jij:
Een afgeronde opleiding op hbo-niveau. Aangevuld met een scholing voor Ambtelijk Secretaris / Adviseur Medezeggenschap en minimaal 2 jaar werkervaring in een vergelijkbare rol.

De opdracht is reeds vervuld.

Mis geen opdrachten meer en meld je aan als ambtelijk secretaris.

Inschrijven
0182 231 270