19 februari 2024

Ervaren Ambtelijk Secretaris verrijkingsfabriek | 4 uur per week | Almelo

Vacature is gesloten

De opdrachtgever is een Brits-Duits-Nederlandse organisatie die verrijkt uranium produceert door middel van ultracentrifugetechniek. Met dit product, verrijkt uranium, maken verrijkingsfabrieken CO2 vrije elektriciteit voor 100 miljoen gezinnen, bedrijven en scholen. Het verrijken van de wereld is de missie. De voornaamste activiteit van de opdrachtgever is de dienstverlening ten behoeve van de verrijking van uranium als brandstof voor kerncentrales.

De verrijkingsfabriek is gevestigd in Almelo. Hier zijn circa 300 medewerkers werkzaam. Goed werkgeverschap is een topprioriteit. Ze zijn vorig jaar dan ook 2e geworden als beste werkgever (onder 1000 werknemers).

De ondernemingsraad

De ondernemingsraad heeft 9 leden (en zetels). De OR werkt met een schema van aftreden en ieder jaar treedt de helft af en iedere 2 jaar zijn er verkiezingen. De eerstvolgende verkiezingen zijn in februari 2025.

De ondernemingsraad is actief en vergadert om de week op woensdag (even weken) van 10.00-12.00 uur met aansluitend een DB overleg van 13.00-14.00 uur. De overlegvergaderingen zijn meestal op maandag (6 per jaar).  3 weken voorafgaand aan de overlegvergadering vindt het agendaoverleg plaats met HR.

Omdat er geen cao is binnen de sector onderhandelt de OR zelf over de arbeidsvoorwaarden. Naast de arbeidsvoorwaarde commissie heeft de OR een HR-, Arbo, PR en wat kleinere commissies.
Daarnaast is er contact met de Duitse Betriebsrat, met andere OR’s in de nucleaire sector en houdt de OR een inloopspreekuur.

Profiel ambtelijk secretaris

De ondernemingsraad is op zoek naar een ervaren en deskundige ambtelijk secretaris met kennis van zaken. Iemand die structuur kan brengen in het OR werk, de processen kan begeleiden gedurende de OR-vergaderingen en kan adviseren over de te behandelen onderwerpen en aanvragen.

  • Signaleren en agenderen van medezeggenschapsgerelateerde ontwikkelingen en adviseren over en opstellen van OR-werkplan
  • Procesbegeleiding bij de inhoudelijke meningsvorming bij de behandeling van onder meer advies- en instemmingsaanvragen
  • Bewaken van de naleving van de wetten, procedures en afspraken met betrekking tot de medezeggenschap en arbeidsvoorwaarden
  • Opstellen van OR-stukken
  • Uitvoering geven aan het OR-secretariaat, efficiënte voorbereiding en verslaglegging van de vergaderingen.

Gezien de omvang van de opdracht zal het werk van de ambtelijk secretaris zich concentreren rondom de OR-vergaderingen.

Een bijzondere werkomgeving, een enthousiaste en proactieve OR in een organisatie zich aan het ontwikkelen is met grote groei in de toekomst.

De opdracht is reeds vervuld.

Mis geen opdrachten meer en meld je aan als ambtelijk secretaris.

Inschrijven
0182 231 270