29 februari 2024

Ervaren ambtelijk secretaris leer-werkbedrijf | Zwolle | 8 uur p/w | maandag

Vacature is gesloten

De opdrachtgever:

Het leerwerkbedrijf bemiddelt voor mensen die naar verwachting binnen twee jaar kunnen toegroeien naar betaalde arbeid. Voor wie dat (nog) niet haalbaar is, heeft de organisatie passend werk en ontwikkelingsmogelijkheden. De organisatie is ontstaan uit een samenvoeging van collega’s die actief zijn in de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening en collega’s die de Participatiewet uitvoeren. Kennis en expertise is hierdoor samengebracht en dat vergroot de kansen voor de kandidaten.

De medezeggenschap:

De ondernemingsraad heeft 11 zetels en is door een tussentijdse verkiezing weer voltallig. In verband met het vertrek van de huidige ambtelijk secretaris, is de ondernemingsraad op zoek naar vervanging. De ondernemingsraad vergadert doorgaans op maandag (OV) en dinsdag (OR). Overleg over verandering van de vergaderdag van de OR is mogelijk.  

Het betreft een ondernemingsraad met ervaren leden. De ondernemingsraad heeft behoefte aan structurele ondersteuning. Er is behoefte aan structurering en professionalisering van de medezeggenschapsprocessen, coaching en begeleiding bij de groepsvorming en besluitvorming. De leden van het dagelijks bestuur willen zich, met name tijdens de vergaderingen, bezighouden met de inhoud van het OR-werk in plaats van met de randvoorwaarden. De ambtelijk secretaris fungeert als informatiebron voor zowel de OR als de bestuurder. Deze rol omvat naast het verstrekken van advies aan de bestuurder met betrekking tot medezeggenschapskwesties, het bieden van begeleiding op basis van de gezamenlijk vastgestelde waarden en uitgangspunten van de OR en de bestuurder.

De opdracht:

 • Organisatie van en ondersteuning bij de overleggen (voorbereiding, adviseren over en inzetten van werkvormen, bewaken van het proces, verslaglegging)
 • Het bevorderen van de dialoog binnen de medezeggenschap en stimuleert daarbij op samenwerkingsvoordelen
 • Bewaken van de afspraken en procedures
 • Procesbegeleiding bij de inhoudelijke meningsvorming bij de behandeling van onder meer advies- en instemmingsaanvragen
 • Signaleren en agenderen van medezeggenschapsgerelateerde ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie en deze ontwikkelingen vertalen naar gevolgen voor de medezeggenschap
 • In de praktijk brengen van de trainingsdoelen
 • Organisatie en coördinatie van de komende verkiezingen en inwerken nieuwe OR-leden
 • Organisatie, voorbereiding en verslaglegging van de vergaderingen van de ondernemingsraad

Naar verwachting zal de inzet gemiddeld 6 tot 8 uur per week zijn*.

Resultaat:

Na een periode van inwerken is er zichtbaar structuur in het OR-werk en heeft de OR een professionaliseringsslag gemaakt, zodat de medezeggenschap soepel loopt.

De ambtelijk secretaris:

 • Je bent een ervaren ambtelijk secretaris, bij voorkeur in het bezit van een vakopleiding tot Ambtelijk Secretaris
 • Je hebt ervaring met soortgelijke organisaties, bij voorkeur bij een werkbedrijf
 • Je bent communicatief, doortastend en sociaal vaardig
 • Je staat stevig in je schoenen en kan je hoofd koel houden
 • Je kunt goed overweg met de gebruikelijke kantoor software
 • Je bent in het bezit van een eigen laptop en telefoon

De opdracht is reeds vervuld.

Mis geen opdrachten meer en meld je aan als ambtelijk secretaris.

Inschrijven
0182 231 270