20 juni 2024

Ervaren Ambtelijk Secretaris non-profit organisatie | Leiden | Maandag | 8 uur per week

Reageer direct

De opdrachtgever

Een internationale non-profit organisatie die bemiddelt tussen donorziekenhuizen en transplantatiecentra in acht Europese landen.

De medezeggenschap:

De onlangs nieuw opgerichte ondernemingsraad bestaat uit 6 leden (7 zetels). De voormalig ambtelijk secretaris heeft een overdracht verzorgd voor de huidige OR. De OR wil graag samenwerken met een ambtelijk secretaris die hen kan ondersteunen en coachen, de OR is zoekend in de inkleding van hun nieuwe rol en verdere professionalisering daarvan. De kandidaat die we zoeken spreekt en schrijft vloeiend Engels, de voertaal binnen de OR is Nederlands. Tijdens de overlegvergadering is de voertaal vooralsnog Nederlands, wellicht dat dit in de toekomst veranderd.  

Op dit moment is er binnen de organisatie sprake van een interim bestuur. De verwachting is dat er per oktober een nieuw bestuur aangesteld wordt.

Een vergaderschema is beschikbaar.

De opdracht:

Het doel van de opdracht is het uitvoeren van werkzaamheden op secretarieel, organisatorisch en beleidsmatig gebied, zodanig dat de ondernemingsraad, binnen de door hem gestelde kaders, optimaal wordt ondersteund.

 • Organisatie van en ondersteuning bij de overleggen (voorbereiding, adviseren over en inzetten van werkvormen, bewaken van het proces, verslaglegging)
 • Bewaken van de afspraken en procedures
 • Procesbegeleiding bij de inhoudelijke meningsvorming bij de behandeling van onder meer advies- en instemmingsaanvragen
 • Signaleren en agenderen van medezeggenschapsgerelateerde ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie en deze ontwikkelingen vertalen naar gevolgen voor de medezeggenschap
 • In overleg met de ondernemingsraad opstellen van een jaarplan / plan van aanpak
 • In de praktijk brengen van de trainingsdoelen
 • Verder inwerken van de OR-leden door middel van het vergroten van de vaardigheden ten aanzien van vergaderen, feedback geven en het stimuleren van creatieve inbreng

Naar verwachting zal de inzet gemiddeld 8 uur per week zijn.
De duur van de opdracht 12 maanden met mogelijkheid tot verlenging.

De ambtelijk secretaris:

 • Je bent een ervaren ambtelijk secretaris, bij voorkeur met een vakopleiding tot Ambtelijk Secretaris
 • Je bent communicatief, assertief en sociaal vaardig
 • Je kunt goed overweg met de gebruikelijke kantoor software
 • Je bent in het bezit van een eigen laptop en telefoon

Interesse in deze opdracht?

Ik ben al ingeschreven

Bekijk aanvullende informatie & reageer direct door in te loggen.

Inloggen

Ik ben nog niet ingeschreven

Meld je aan als ambtelijk secretaris.

Inschrijven
0182 231 270