Reageren kan tot dinsdag 20 juni 2023 om 9.00 uur

Ervaren ambtelijk secretaris ondernemingsraad computerfabrikant (20 uur per maand | Amsterdam / hybride)

Vacature is gesloten

Voor de ondernemingsraad van een Amerikaans bedrijf dat technologieoplossingen, services en support biedt zijn we, in verband met het vertrek van de huidige ambtelijk secretaris, op zoek naar vervanging. Bij de Nederlandse vestiging zijn ruim 700 medewerkers werkzaam.

De ondernemingsraad heeft 13 leden/zetels. De vol- gende OR-verkiezingen vinden in september 2023 plaats. De OR-leden hebben doorgaans een HBO+ werk- en denkniveau.

Werkzaamheden

Organisatorische en secretariële werkzaamheden

 • Organisatie, voorbereiding en verslaglegging van de vergaderingen
 • Correspondentie, conceptadviezen opstellen, bulletins etc.
 • Bewaken actie- en besluitenlijsten
 •  (Jaar)planning van de OR- en overlegvergaderingen
 • Organisatie en coördinatie OR verkiezingen

Beleidsondersteunende activiteiten

 • bewaakt en ziet toe op naleving van (wettelijke) termijnen en afspraken betreffende de medezeggenschap.
 • Ziet er toe dat relevante informatie tijdig is aangedragen en aangeleverd zodat leden van de raden en/of commissies goed geïnformeerd zijn over in- en externe (beleids-) ontwikkelingen
 • houdt het OR-reglement, instellingsbesluiten en convenanten up-to-date.

Adviserende/coachende activiteiten

 • Treedt op als sparring partner van het dagelijks bestuur
 • Adviseert ten aanzien van de samenhang tussen de verschillende onder- werpen, prioritering en bewaakt het proces en toetst aan het OR-beleid.
 • Doet suggesties tot verbetering of aanpassing van richtlijnen, processen en procedures
 • Werkt nieuwe leden in
 • Adviseert, organiseert en coördineert de scholingsactiviteiten en heeft ook een actieve bijdrage in de rol van trainer(-on-the-job).

Wij zoeken een ambtelijk secretaris met/die:

 • Minimaal HBO werk- en denkniveau; bij voorkeur aangevuld met een vakopleiding tot ambtelijk secretaris.
 • Ruime ervaring met het ondersteunen van medezeggenschapsorganen, bij voorkeur in een internationale organisatie
 • Goede kennis van de Engelse taal (schrift)
 • Analytisch vermogen en accuraat
 • Communicatief vaardig
 • Ondernemende geest, creatief en initiatiefrijk
 • Goed zelfstandig en in teamverband kan werken.

De opdracht is reeds vervuld.

Mis geen opdrachten meer en meld je aan als ambtelijk secretaris.

Inschrijven
0182 231 270