1 mei 2024

Ervaren Ambtelijk Secretaris OR non-profit organisatie | 4 uur per week | donderdagochtend | Den Haag & Amersfoort

Vacature is gesloten

De medezeggenschap:

De jonge, enthousiaste ondernemingsraad van deze non-profit organisatie heeft 6 leden (9 zetels). De raad is vorig jaar juni geïnstalleerd, een deel van de leden is nieuw in de OR. Wegens het aannemen van een andere functie binnen de organisatie, is er ruimte ontstaan voor een nieuw te werven Senior Ambtelijk Secretaris. De wens is om samen met de Ambtelijk Secretaris de ondernemingsraad verder te positioneren binnen de organisatie en de medezeggenschap te professionaliseren.

De opdracht:

 • Procesbegeleiding bij de inhoudelijke meningsvorming bij de behandeling van onder meer advies- en instemmingsaanvragen
 • Organisatie van en ondersteuning bij de overleggen (voorbereiding, adviseren over en inzetten van werkvormen, bewaken van het proces, verslaglegging)
 • Bewaken van de afspraken en procedures
 • Signaleren en agenderen van medezeggenschapsgerelateerde ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie en deze ontwikkelingen vertalen naar gevolgen voor de medezeggenschap
 • In de praktijk brengen van de trainingsdoelen
 • Het verder inwerken en begeleiden van de nieuwe OR-leden
 • In overleg met de ondernemingsraad opstellen van een jaarplan / plan van aanpak
 • Organisatie, voorbereiding en verslaglegging van de vergaderingen van de ondernemingsraad

De ambtelijk secretaris:

 • Ervaren ambtelijk secretaris, bij voorkeur met een vakopleiding tot Ambtelijk Secretaris
 • Je bent communicatief en sociaal vaardig
 • Je kunt goed luisteren, bent pragmatisch en mensgericht
 • Je kunt goed overweg met de gebruikelijke kantoor software
 • Je bent in het bezit van een eigen laptop en telefoon

De opdracht is reeds vervuld.

Mis geen opdrachten meer en meld je aan als ambtelijk secretaris.

Inschrijven
0182 231 270