Maandag 24 april 2023 om 9.00 uur

Ervaren ambtelijk secretaris | Woningcorporatie (2-4 uur p/w, Rotterdam)

Vacature is gesloten

Voor een kleine en enthousiaste ondernemingsraad van 3 leden, zijn we op zoek naar ondersteuning. De organisatie is gevestigd in Rotterdam en helpt mensen (55+) met een klein inkomen bij het vinden van een fijne en veilige woonomgeving. Prioriteit is het organiseren van nieuwe verkiezingen, zodat de ondernemingsraad weer op volle sterkte is.

Werkzaamheden:

  • Organiseren en coördineren van de tussentijdse verkiezingen
  • Begeleiden van de ondernemingsraad bij zijn positionering, inzicht geven in de medezeggenschapsprocessen en ondersteunen bij de organisatie en uitvoering van het OR-werk
  • In overleg met de ondernemingsraad opstellen van een jaarplan / plan van aanpak.
  • Signaleren en agenderen van medezeggenschapsgerelateerde ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie en deze ontwikkelingen vertalen naar gevolgen voor de medezeggenschap
  • Procesbegeleiding bij de inhoudelijke meningsvorming bij de behandeling van onder meer advies- en instemmingsaanvragen
  • Opzetten en uitvoering geven aan het OR-secretariaat, efficiënte voorbereiding en verslaglegging van de vergaderingen.
  • Organisatie en uitvoering geven aan de communicatie met medewerkers.

Vergaderdata:

De volgende vergaderdata staan vooralsnog gepland:

Dinsdag 9-5-2023  | 10.00 – 11.30 uur

Dinsdag 6-6-2023  | 10.00 – 11.30 uur

Dinsdag 13-6-2023 | 10.00 – 12.00 uur

Dinsdag 18-7-2023  | 13.00 – 14.30 uur

Dinsdag 29-08-2023  | 10.00 – 11.30 uur

Dinsdag 10-10-2023  | 10.00 – 11.30 uur

Dinsdag 24-10-2023 | 10-00 – 11.30 uur

Dinsdag 21-11-2023  | 10.00 – 11.30 uur

Dinsdag 19-12-2023  | 10-00 – 11.30 uur

De opdracht is reeds vervuld.

Mis geen opdrachten meer en meld je aan als ambtelijk secretaris.

Inschrijven
0182 231 270