Dinsdag 11 juli 2023 om 9.00 uur

Interim ambtelijk secretaris ondernemingsraad zorginstelling (16 u p/w | Rosmalen)

Vacature is gesloten

De ondernemingsraad van een zorginstelling – met bijna 1500 medewerkers en ruim 800 vrijwilligers – is, in verband met een openstaande vacature, op zoek naar een ervaren interim ambtelijk secretaris, totdat de vaste functie is ingevuld.

Werkzaamheden:

  • Procesbegeleiding en advisering bij de inhoudelijke meningsvorming bij de behandeling van onder meer advies- en instemmingsaanvragen.
  • Signaleren en agenderen van medezeggenschapsgerelateerde ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie
  • Opstellen van onder meer concept adviezen, instemmingen, etc
  • Advies en begeleiding bij het opzetten en uitvoering geven aan de communicatie met de medewerkers
    (achterban).
  • Het bewaken van de naleving van wetten, procedures en afspraken m.b.t. de medezeggenschap.
  • Organisatie, voorbereiding en verslaglegging van de vergaderingen van de ondernemingsraad
  • Verzamelen en verstrekken documentatie en informatie en geeft zo nodig richtlijnen ter zake.
  • Correspondentie en archivering.

De opdracht is reeds vervuld.

Mis geen opdrachten meer en meld je aan als ambtelijk secretaris.

Inschrijven
0182 231 270