16 mei 2024

(junior) Ambtelijk Secretaris OR Wooncorporatie | donderdag | 4 – 5 uur per week | Alkmaar

Vacature is gesloten

De medezeggenschap:

De ondernemingsraad van deze wooncorporatie heeft recht op 7 zetels. De raad bestaat momenteel uit 5 leden en een ambtelijk secretaris. De raad bestaat uit een combinatie van ervaren en minder ervaren leden. Vanwege het vertrek van de huidige Ambtelijk Secretaris is er ruimte voor het werven van een nieuwe (junior) Ambtelijk Secretaris die de ondernemingsraad kan ondersteunen om de continuïteit te waarborgen en het OR-werk zo efficiënt mogelijk in te richten zodat er ruimte blijft om te focussen op de speerpunten die de ondernemingsraad heeft.

De opdracht:

 • Organisatie van en ondersteuning bij de overleggen (voorbereiding, planning, verslaglegging, bewaken van het proces)
 • Bewaken van de afspraken en procedures
 • Toetsen van informatie aan wet- en regelgeving
 • Uitvoering geven aan communicatieplannen
 • Beheer van de online OR werkomgeving in iBabs
 • Procesbegeleiding bij de inhoudelijke meningsvorming bij de behandeling van onder meer advies- en instemmingsaanvragen
 • In overleg met de ondernemingsraad opstellen van een jaarplan / plan van aanpak

Naar verwachting zal de inzet gemiddeld 4 – 5 uur per week zijn. Het vergaderschema is beschikbaar. De vergaderingen vinden doorgaans plaats op donderdag, dit jaar staan er nog 4 overlegvergaderingen en 4 overleggen met het dagelijks bestuur gepland. De duur van de opdracht is naar verwachting 6 maanden tot een jaar met een mogelijkheid tot verlenging.

De ambtelijk secretaris:

 • Je bent (junior) ambtelijk secretaris, bij voorkeur (gestart) met een vakopleiding tot Ambtelijk Secretaris
 • Je bent communicatief en sociaal vaardig
 • Je bent enthousiast en positief, en denkt pro-actief met de ondernemingsraad mee
 • Je hebt coachende vaardigheden die je inzet om de OR-leden het best uit zichzelf te laten halen
 • Je kunt goed overweg met de gebruikelijke kantoor software
 • Je bent in het bezit van een eigen laptop en telefoon

De opdracht is reeds vervuld.

Mis geen opdrachten meer en meld je aan als ambtelijk secretaris.

Inschrijven
0182 231 270