Sluiting: maandag 27 november 2023

Organisatie OR-verkiezingen en initiële begeleiding nieuwe ondernemingsraad | Den Haag

Vacature is gesloten

Voor de vereniging van koepelorganisaties in de Nederlandse gezondheidszorg zijn we op zoek naar een ervaren ambtelijk secretaris voor de organisatie en uitvoering van de (tussentijdse) verkiezingen van de ondernemingsraad en in inwerken van de nieuwe leden van de OR (organisatie scholing en initiële begeleiding).

Wat ga je doen?

 • Organisatie verkiezingen (verkiezingsdraaiboek en procedurele stappen, etc.)
 • Verkiezingscampange
 • (digitale) verkiezingen
 • Regelen starttraining
 • Initiële begeleiding (3 tot 6 maanden)

Initiële begeleiding / startfase

 • Begeleiden van de nieuwe ondernemingsraad bij zijn positionering, inzicht geven in de medezeggenschapsprocessen en ondersteunen bij de organisatie en uitvoering van het OR-werk
 • In overleg met de ondernemingsraad opstellen van een jaarplan / plan van aanpak mede naar aanleiding van de tijdens de training gemaakte afspraken.
 • Signaleren en agenderen van medezeggenschapsgerelateerde ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie en deze ontwikkelingen vertalen naar gevolgen voor de medezeggenschap
 • Procesbegeleiding bij de inhoudelijke meningsvorming bij de behandeling van onder meer advies- en instemmingsaanvragen
 • Coaching (on-the-job) van het dagelijks bestuur en de OR.
 • Advies, organisatie en uitvoering geven aan de communicatie met medewerkers
 • Opzetten en uitvoering geven aan het OR-secretariaat, efficiënte voorbereiding en verslaglegging van de vergaderingen.

Wat neem je mee?

 • Je bent een ervaren ambtelijk secretaris, bij voorkeur in het bezit van een vakopleiding tot Ambtelijk secretaris
 • Je hebt ruime ervaring met het begeleiden van ondernemingsraden in de startfase
 • Je bent communicatief vaardig
 • Je kan goed overweg met de gebruikelijke kantoor software
 • Je bent in het bezit van een eigen laptop en telefoon

De opdracht is reeds vervuld.

Mis geen opdrachten meer en meld je aan als ambtelijk secretaris.

Inschrijven
0182 231 270