20 mei 2024

Stafmedewerker participatie en medezeggenschap Geestelijke Gezondheidszorg | 16 – 28 uur per week | Brabant | dinsdag

Reageer direct


De medezeggenschap

Als stafmedewerker participatie en medezeggenschap (ambtelijk secretaris) van deze GGZ-instelling ben je onderdeel van het knooppunt participatie en medezeggenschap. Hierin zijn de stafmedewerkers participatie en medezeggenschap en secretariële ondersteuning van de zes adviesgremia ondergebracht. Het knooppunt heeft een belangrijke rol in het triadisch denken (ondernemingsraad, cliëntenraad en familieraad) en het organiseren hiervan. Het knooppunt is de verbinding tussen de adviesgremia en de raad van bestuur.


De opdracht

Adviseren, coachen en stimuleren van de ondernemingsraad en werken in een dynamische omgeving en bijdragen aan hoogwaardige zorg. Je stimuleert en ondersteunt individuele leden van de ondernemingsraad om de taken en bevoegdheden ten volle gestalte te geven. Je adviseert en ondersteunt de ondernemingsraad en vervangt je collega stafmedewerkers binnen het knooppunt bij afwezigheid. Je werkt nauw samen met je collega stafmedewerkers, leden van de ondernemingsraad, de secretaris raad van bestuur, de bestuursassistenten,  directie(secretariaten), zorgmanagers, teamleiders en medewerkers van de instelling. Externe contacten heb je door middel van uiteenlopende samenwerkingsrelaties van de ondernemingsraad, zoals opleidingsinstituten, landelijke koepelorganisaties, vakorganisaties en andere GGZ-organisaties.

Als Stafmedewerker Participatie en Medezeggenschap draag je zorg voor een soepel verloop van het besluitvormingsproces en houdt toezicht op de voortgang ervan. Door proactief op de hoogte te blijven van actuele ontwikkelingen en relevante (beleids)thema’s, ben je in staat de OR te attenderen op te behandelen onderwerpen en bijbehorende procedures. Je fungeert als adviseur bij het vormen van standpunten en hebt een actieve rol in het opstellen van concept adviesnotities op verzoek van de OR. Daarnaast bied je coachende ondersteuning aan individuele leden van de raden om hen te helpen bij de uitvoering van hun taken en bevoegdheden. Het contact tussen de OR en de achterban, inclusief personeel, directie en bestuur van de instelling, wordt door jouw inzet bevorderd en ondersteund.

Je bezit sterke organisatorische vaardigheden en bent verantwoordelijk voor de voorbereiding en coördinatie van verschillende vergaderingen, waaronder overlegvergaderingen, commissievergaderingen, agendacommissies en scholingsdagen. De communicatie van de nieuwsbrieven, intranet- en internetberichten, het doornemen en afhandelen van inkomende en uitgaande stukken behoort eveneens tot jouw takenpakket, waarbij je de OR bijstaat en adviseert. Je neemt de rol op je als secretaris van het agenda overleg van de ondernemingsraad met de raad van bestuur.

Oftewel je bent het aanspreekpunt en vraagbaak voor de organisatie op het gebied van participatie en medezeggenschap.

De Ambtelijk Secretaris

Je hebt lef en een open vizier. Daarmee draag jij bij aan onze ambitie om dé netwerkspeler te worden die gaat voor de mentaal gezondste regio in 2025.

  • Hbo-niveau, kennis van de WOR en medezeggenschap en opgeleid tot ambtelijk secretaris
  • Abstract denkvermogen, contextueel denken, en verbindingen kunnen leggen.
  • Je kent de relevante administratieve procedures en aspecten van wet- en regelgeving die op de adviesgremia betrekking hebben.
  • Houdt kennis actueel door studie van vakliteratuur en deelname aan symposia en cursussen.
  • Inzicht in dynamiek in processen en relaties, en adviesvaardigheden op basis daarvan.
  • In staat helderheid in processen te scheppen.

Interesse in deze opdracht?

Ik ben al ingeschreven

Bekijk aanvullende informatie & reageer direct door in te loggen.

Inloggen

Ik ben nog niet ingeschreven

Meld je aan als ambtelijk secretaris.

Inschrijven
0182 231 270