10 mei 2024

Uitdagende opdracht als ambtelijk secretaris voor het Verpleegkundig Stafbestuur en Cliëntenraad Ziekenhuis | 16 uur | Limburg | ma, di en do

Vacature is gesloten

Heb je affiniteit met de zorg en voel jij je thuis in een rol waarbij je beleidsmatige, administratieve, secretariële en faciliterende ondersteuning verleent aan het Verpleegkundig Stafbestuur (VSB) en de Cliëntenraad (CR)? Kom werken als ambtelijk secretaris en lever een belangrijke bijdrage aan de zorg en medezeggenschap.

De functie
Het takenpakket van een ambtelijk secretaris voor het VSB en CR is divers, je bent primair verantwoordelijk voor het organiseren en verslaglegging van vergaderingen en bijeenkomsten. Je ondersteunt het VSB en de CR optimaal bij het tot stand komen en schrijven van adviezen.

Jouw belangrijkste werkzaamheden zijn:
• Bieden van beleidsmatige, adviserende en secretariële ondersteuning aan het VSB en CR;
• Verzamelen, beoordelen en verspreiden van relevante informatie over interne en externe ontwikkeling van medezeggenschap;
• Fungeren als aanspreekpunt voor leden, bestuurders en de rest van de organisatie;
• Bewaken van de jaarplannen en processen;
• Volgen van de ontwikkelingen in de wet- en regelgeving en op het gebied van ziekenhuiszorg.

Het Verpleegkundig Stafbestuur (VSB)
Het VSB vertegenwoordigt de verpleegkundige en verzorgende beroepsgroep van het ziekenhuis en levert een belangrijke bijdrage aan de beleidsontwikkeling van het ziekenhuis. Het VSB overlegt met Raad van bestuur en medisch stafbestuur op strategisch niveau. Het VSB komt op voor de belangen van de verpleegkundigen en versterkt de zeggenschap. Verpleegkundig en betrokken leiderschap staan daarbij centraal.

De Cliëntenraad (CR)
De cliëntenraad is de wettelijke afvaardiging van de cliënten in het ziekenhuis, en is gespreks- en onderhandelingspartner in het overleg met de Raad van Bestuur. De cliëntenraad bekijkt en volgt de veranderingen en beleidsvoorstellen nauwlettend met het oog op het welzijn van de cliënten. De raad kan gevraagd en ongevraagd advies geven over voorgenomen besluiten die te maken hebben met het patiënten belang.

Wat vragen wij van jou?
Als ambtelijk secretaris werk je zelfstandig, neem je initiatief, ben je secuur, beschik je over uitstekende communicatieve vaardigheden zowel mondeling als schriftelijk en ben je analytisch ingesteld. Je bent in staat om een veilige en prettige sfeer te creëren en hebt gedegen inzicht in groepsprocessen. Je bent integer en representatief.

Daarnaast vragen wij:
• Kennis op hbo-niveau;
• Ervaring als (ambtelijk) secretaris binnen een medezeggenschapsorgaan is een pre; 
• De opleiding ambtelijk secretaris of de bereidheid deze te volgen;
• Inzicht in organisatiestructuren en -processen.

De opdracht is reeds vervuld.

Mis geen opdrachten meer en meld je aan als ambtelijk secretaris.

Inschrijven
0182 231 270