Vacature ambtelijk secretaris ondernemingsraad rijksoverheid (minimaal 18 uur p/w | hybride)

Vacature is gesloten

Voor het bureau ondersteuning  medezeggenschap van een grote ministerie zijn we op zoek naar een ambtelijk secretaris ondernemingsraad. 

Je verricht een spilfunctie in de organisatie door ervoor te zorgen dat de ondernemingsraden hun werk zo goed en efficiënt mogelijk kunnen verrichten. In dit kader verricht je een aantal secretariële taken: de verslaglegging van de diverse overleggen, opstellen agenda’s en uitwerken, redactie en productie van het jaarverslag en de organisatie van de OR-vergaderingen en de overlegvergaderingen met de bestuurder. Anderzijds wordt een inhoudelijke bijdrage van je verwacht met betrekking tot de voorbereiding van de beeld- en oordeelsvorming en standpuntbepaling van een OR. Je geeft gevraagd en ongevraagd informatie; je bewaakt de voortgang van gemaakte afspraken en je bewaakt de naleving van wet- en regelgeving ten aanzien van medezeggenschap.

De feitelijke invulling van je functie wordt overigens mede bepaald door de mate waarin je slaagt een vertrouwensrelatie op te bouwen met de ondernemingsraden waarvoor je werkt.

Benodigde (kern)competenties voor deze functie

 • Communiceren
 • Plannen
 • Voortgang bewaken
 • Organisatiebewustzijn
 • Samenwerking
 • Ondernemerschap
 • Probleemanalyse
 • Overtuigingskracht

Werk- en denkniveau:

Je beschikt over minimaal HBO werk- en denkniveau en hebt kennis en ervaring op het gebied van medezeggenschap (o.a. Wet op de Ondernemingsraden, arbeidsrecht, Arbowet, CAO). Aanvullende opleiding bijv. leergang ambtelijk secretaris 1,2,3 (VASMO gecertificeerd) is een pre.

Overige specifieke kennis en vaardigheden

Je bent enerzijds een ‘doener’ voor de uitvoerende taken met betrekking tot de ondersteuning van de OR, anderzijds een ‘denker’ die actief knelpunten signaleert, actief zoekt naar oplossingen en informatie, verbanden kan leggen en zo op die wijze de OR inhoudelijk en proactief kan ondersteunen.

Het is belangrijk dat je beschikt over een brede kennis van de Veiligheid en Justitie organisatie. En het is belangrijk dat je verbanden weet te leggen in relatie tot de medezeggenschap. Uiteraard heb je een passie voor de medezeggenschap.

Werk- en denkniveau:

 • Minimaal HBO werk- en denkniveau
 • Kennis en ervaring op het gebied van medezeggenschap
 • Aanvullende opleiding bijv. leergang ambtelijk secretaris 1,2,3 (VASMO gecertificeerd) is een pre.

Overige specifieke kennis en vaardigheden

Het is belangrijk dat je verbanden weet te leggen in relatie tot de medezeggenschap. Uiteraard heb je een passie voor de medezeggenschap.

Sollicitatieprocedure

Sluitingsdatum: Uiterlijk woensdag 22 juni a.s. om 12.00 uur

Datum gesprekken: Zo snel mogelijk.

Startdatum: Zo snel mogelijk.

Bijzonderheden: Een VOG is een vereiste voor deze opdracht.

0182 231 270