Maandag 20 november 2023 om 9.00 uur

Verkiezingen en nieuwe OR inwerken (Rijswijk)

Vacature is gesloten

Voor een organisatie in de exploratie en productie van olie- en gasreserves zijn we op zoek naar een ambtelijk secretaris / adviseur voor de organisatie en coördinatie van de OR-verkiezingen, de organisatie van de training en het inwerken van de nieuwe OR (7 leden). De zittingstermijn is verstreken en de OR wil naar een nieuwe samenstelling waarin er een goede vertegenwoordiging is van de medewerkers, aandacht is voor diversiteit en ook een plek is voor de flexkrachten binnen de OR.

OPDRACHTOMSCHRIJVING

Verkiezingsprocedure

 • Voortraject: Beoordelen van, adviseren over en desgewenst aanpassen van het bestaande OR-reglement (OR-samenstelling en verkiezingen)
 • Opstellen en uitvoering geven aan het verkiezingsdraaiboek

Verkiezingscampagne

De verkiezingscampagne is bedoeld om medewerkers voorlichting te geven over medezeggenschap en het werk van de ondernemingsraad, om voldoende kandidaten te werven, informatie te verstrekken over de verkiezingsprocedure en om medewerkers te stimuleren om te gaan stemmen.

 • Gesprek met de ondernemingsraad en desgewenst de directie/HR als input voor de verkiezingscampagne (actuele onderwerpen, samenstelling doelgroep etc.)
 • Opstellen marketing / communicatieplan
 • Realisatie verkiezingscampagne

Verkiezingen

De verkiezingen kunnen fysiek, digitaal of een combinatie hiervan.

Scholing ondernemingsraad

Starttraining plannen, geschikte trainer werven en inhoud bespreken met trainer en afstemmen met nieuwe leden.

Initiële begeleiding

Na de starttraining begeleid je de nieuwe ondernemingsraad in zijn rol en positie:

 • Adviseren en begeleiden van de nieuwe ondernemingsraad bij zijn positionering, inzicht geven in de medezeggenschapsprocessen en ondersteunen bij de organisatie en uitvoering van het OR-werk
 • In overleg met de ondernemingsraad opstellen van een jaarplan / plan van aanpak mede naar aanleiding van de tijdens de training gemaakte afspraken
 • Signaleren en agenderen van medezeggenschapsgerelateerde ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie en deze ontwikkelingen vertalen naar gevolgen voor de medezeggenschap
 • Procesbegeleiding en advisering van de OR bij de inhoudelijke meningsvorming ten behoeve van de behandeling van onder meer advies- en instemmingsaanvragen
 • Coaching (on-the-job) van de OR
 • Opzetten en uitvoering geven aan het OR-secretariaat, efficiënte voorbereiding en verslaglegging van de vergaderingen
 • Advies, organisatie en uitvoering geven aan de communicatie met medewerkers

Het is een internationale organisatie en de voertaal is Engels. Goede kennis van de Engelse taal is een must.

De opdracht is reeds vervuld.

Mis geen opdrachten meer en meld je aan als ambtelijk secretaris.

Inschrijven
0182 231 270