De ambtelijk secretaris of adviseur medezeggenschap inhuren als extern deskundige van de ondernemingsraad

De ambtelijk secretaris of adviseur medezeggenschap is een deskundige op het gebied van de medezeggenschap. Met zijn kennis en ervaring kan hij de ondernemingsraad bijstaan in het OR-werk en een bijdrage leveren aan de professionalisering van de ondernemingsraad.

Toch wordt de ambtelijk secretaris of adviseur medezeggenschap niet gekenmerkt als een extern deskundige zoals bedoeld in artikel 16 van de WOR. We noemen hieronder een aantal situaties waarin de ambtelijk secretaris of adviseur medezeggenschap wel degelijk als extern deskundige kan worden ingezet.

Wat is een extern deskundige?

In artikel 16 van de Wet op de ondernemingsraad staat geregeld dat de ondernemingsraad recht heeft op het inhuren van een extern deskundige voor de vervulling van zijn taak. Met deskundige wordt bedoeld ‘personen die in hun kwaliteit van deskundige informatie komen geven, wanneer de behoefte daaraan ten aanzien van een bepaald onderwerp is gebleken’.

De werkzaamheden van de ambtelijk secretaris of adviseur medezeggenschap zijn echter breed: beleidsmatig, ondersteunend, advies over processen etc. en vallen dus (in principe) niet onder ‘bepaald onderwerp’. Ook niet als er geen deskundigheid is binnen de organisatie op dit gebied. Hier is overigens nog nooit een juridische procedure over gevoerd, dus dit kunnen we niet met zekerheid vaststellen.

Hoe te werk?

Een ondernemingsraad kan ervoor kiezen om een externe deskundige in te schakelen wanneer dit noodzakelijk is om zijn taken goed uit te voeren. De bestuurder moet dit financieren, mits de OR hem van tevoren over de kosten heeft geïnformeerd (artikel 22 WOR).

Echter, het is niet zo dat de bestuurder alle kosten van externe deskundigen moet betalen. Bepaalde kosten komen alleen voor zijn rekening, mits hij hiermee heeft ingestemd. Soms is er ook sprake van een OR-budget. Bij overschrijding van dit budget heeft de OR ook toestemming van de bestuurder nodig. Het is hoe dan ook belangrijk om de bestuurder van de juiste informatie te voorzien wat betreft de inschakeling van de externe deskundige en de kosten die hierbij komen kijken. Hierbij is het ook van belang om vooraf een opgave van de kosten aan de deskundige te vragen, zodat deze doorgezonden kan worden naar de bestuurder.

Hieronder vindt u een voorbeeldbrief die u kunt gebruiken voor het informeren van de bestuurder over de externe deskundige en de kosten daarvan:

3 voorbeelden van inzet ambtelijk secretaris of adviseur medezeggenschap als extern deskundige

De ambtelijk secretaris als verkiezingsspecialist

De ambtelijk secretaris wordt specifiek ingezet voor de voorbereiding, coördinatie en uitvoering van de verkiezingen van de ondernemingsraad.

De ambtelijk secretaris in de opstartfase van de ondernemingsraad

De ambtelijk secretaris wordt ingehuurd voor bijvoorbeeld 3 tot 6 maanden en begeleidt de ondernemingsraad in de opstartfase met zijn positionering, de organisatie van het OR-werk, coachen in het OR-werk, advies en opzetten van de processen etc.

De ambtelijk secretaris als adviseur over de ondersteuning

De ambtelijk secretaris onderzoekt, analyseert en adviseert de ondernemingsraad / organisatie over de benodigde kwaliteit en kwantiteit van de ondersteuning. Voorafgaand aan dit advies draait de ambtelijk secretaris een paar maanden mee om een beeld te krijgen van de werkwijze en processen.

Verder lezen

#maakvanjepassiejewerk

Heb je hart voor medezeggenschap en wil je de overstap maken naar het vak van ambtelijk secretaris / adviseur medezeggenschap?

Vraag offerte aan

"*" geeft vereiste velden aan

Organisatie*
Naam contactpersoon*
Wij zoeken een:*
Medezeggenschapsvorm*

Max. bestandsgrootte: 64 MB.
Ik ga akkoord dat OR-ondersteuning mijn gegevens gebruikt om voor mij een voorstel te kunnen doen voor ondersteuning op maat.*
Voor onze privacyverklaring verwijzen wij u naar de link onder aan onze webpagina
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
0182 231 270