Column Liza Arends in vakblad OR-Magazine | November 2020

Onlangs vierde de Sociaal-Economische Raad (SER) zijn jubileum met het webinar: 70 jaar SER: Verbinding in samenleving. Gefeliciteerd SER!
‘OR en medezeggenschap’ is één van de thema’s waarmee de SER de verbinding in de samenleving ondersteunt. Een onderwerp dat ik natuurlijk van harte steun. Ik richt mijn blik nu echter specifieker op de ambtelijk secretaris als verbinder in de medezeggenschap…..