Na-Tafelen: ‘Mijn OR’ en andere valkuilen van de ambtelijk secretaris

Vindt plaats op 19-06-2024 | 19:00 - 21:30


De invloed van de ambtelijk secretaris als deskundige op het gebied van medezeggenschap kan aanzienlijk zijn op de koers en de besluiten die de ondernemingsraad (OR) neemt. Vooral onervaren OR-leden kunnen sterk leunen op de ambtelijk secretaris. De ‘onafhankelijke’ adviezen van de ambtelijk secretaris worden dankbaar overgenomen, soms ook door gebrek aan kennis. Maar hoe ‘onafhankelijk’ is dan eigenlijk een advies? Hoe positioneer je jezelf en ga je te werk als ambtelijk secretaris in het land der blinden? Ben je werkelijk zo onafhankelijk en neutraal als je denkt?

Mark Capel

Trainer/adviseur

Mark Capel is trainer/adviseur en eigenaar van trainingsbureau Trainiac.  Hij werkt regelmatig samen met ambtelijk secretarissen om de ondernemingsraad te helpen verder te professionaliseren. Tegelijkertijd ziet hij in de praktijk ook veel fout gaan in de samenwerking tussen OR en ambtelijk secretarissen. We gaan met hem en met elkaar in gesprek over de valkuilen en uitdagingen en delen onderling tips uit.

Ieder jaar organiseren we een reeks Na-Tafel avonden voor ambtelijk secretarissen. Dit is een avond gezellig bijeen komen, netwerken, maar tegelijk ook deskundigheidsbevordering. We dineren eerst samen (optioneel) waarna we een interactieve workshop houden over een actueel thema of een onderwerp waar we in ons vak mee te maken hebben.

Programma

17.30 uur   Diner
19.00 uur   Start workshop
21.30 uur   Einde workshop

Kosten diner

€ 29,50 inclusief 2 drankjes

Dit evenement is reeds gestart of afgelopen.

0182 231 270