Na-Tafelen: De lerende OR en jouw rol daarin als ambtelijk secretaris

Vindt plaats op 11-05-2022 | 19:00 - 21:30

Op 11 mei a.s. praten we hier in ons na-tafel moment over met JOhan Berends, eigenaar van het bedrijf Metamorfase & Woronline.nl en zelf ervaren OR-trainer en -coach.

Niemand kent de ondernemingsraad beter dan de ambtelijk secretaris. Als AS werk je samen met de OR en heb je veel contact en overleg met de individuele OR-leden en ook met de OR als team. Met het dagelijks bestuur van de OR is het overleg en contact vaak nog intensiever. Jij weet veel over de dynamiek in het team, de rollen, de samenwerking, de kennis, hoe staat het met de onderhandelingstechnieken, communicatieve vaardigheden en nog veel meer.

Als ambtelijk secretaris heb je er kijk op en ziet de groep regelmatig aan het werk. Met jouw kennis en ervaring kan je goed inschatten wat de ondernemingsraad als geheel nodig heeft om hem nog beter te laten functioneren en een stevige positie in de organisatie in te nemen. En je ziet ook waar individuele OR-leden nog kennis en ervaring in hebben op te doen.

Op basis van jouw inventarisatie van de leer en ontwikkelingsbehoeften informeer je een of meerdere trainers om een goed scholingsprogramma op te stellen.

En een succesvolle training te geven die aan de verwachtingen van jou als AS, maar voornamelijk aan die van de OR voldoet.

En niet te vergeten! Jij als AS hebt na de training een belangrijke rol in het monitoren en borgen van de afspraken en begeleiden van de OR bij het in de praktijk brengen van wat er is geleerd.

In de sessie Na-Tafelen van 11 mei krijg je dus goed zicht op:

  • hoe je een goede inventarisatie op stelt?
  • hoe je de scholingsbehoefte van de hele OR formuleert?
  • hoe je de individuele scholingsbehoefte in kennis en vaardigheden uitsplitst
  • op welke manier je de geleerde stof kan monitoren en borgen voor de OR

Johan Berends

Trainer / Coach Metamorfase

Met zijn bedrijf Metamorfase traint en coacht Johan Berends ondernemingsraden. Zijn visie op medezeggenschap richt zich op 2 punten: verantwoordelijkheid nemen voor de continuïteit van de organisatie en de belangen van alle medewerkers dienen. In 2018 kwam zijn boek ‘Zet je tanden in de WOR’ uit waarin vragen van OR-leden voorzien zijn van praktische antwoorden. Johan weet als geen ander wat de ambtelijk secretaris/Adviseur OR nodig heeft om de trainingsbehoefte van (nieuwe) OR-leden te inventariseren en organiseren.

Ieder jaar organiseren we een reeks Na-Tafel avonden voor ambtelijk secretarissen. Dit is een avond gezellig bijeen komen, netwerken, maar tegelijk ook deskundigheidsbevordering. We dineren eerst samen (optioneel) waarna we een interactieve workshop houden over een actueel thema of een onderwerp waar we in ons vak mee te maken hebben.

PROGRAMMA
17.30  uur   Diner
19.00 uur   Start workshop
21.30 uur   Einde workshop

KOSTEN DINER
€ 25,00 inclusief 2 drankjes

0182 231 270