Na-Tafelen: Hoe bedwing je polarisatie?

Vindt plaats op 09-10-2024 | 19:00 - 21:30

Polarisatie is een begrip dat steeds vaker opduikt, variërend van groeiende meningsverschillen tot extremisme en politieke tegenstellingen. Polarisatie kan ook optreden binnen de OR, tussen de ambtelijk secretaris en de OR, of tussen de OR en de bestuurder. Het gaat dan om een versterkte verschil van mening wat men lastig op kan lossen.
Volgens het model van Bruce Tuckman doorloopt elk team verschillende ontwikkelingsfasen en kan polarisatie binnen een team optreden tijdens de Stormingfase.

Margo Hendriks neemt je mee door het team ontwikkelingsmodel van Tuckman en gaat in op het begrip polarisatie. Ze laat je zien hoe je als ambtelijk secretaris/adviseur medezeggenschap de fase kunt herkennen, partijen kunt begeleiden, ze weer nader tot elkaar kunt brengen en vooral hoe je je eigen standpunt daarin kunt innemen.

Margo Hendriks

Trainer / Adviseur

Margo is trainer/ adviseur medezeggenschap vanuit haar eigen bureau Margo Hendriks training & coaching en eigenaar, trainer en coach bij AS-opleidingen.  Margo werkt praktijkgericht waarin zij ondernemingsraden inspireert een proactieve rol te vervullen bij ontwikkelingen binnen de organisatie. Dit is niet alleen te herkennen in haar wijze van trainen, maar ook in haar werkzaamheden als technisch voorzitter en coach. Haar motto: daag jezelf iedere dag uit een klein beetje beter te worden en durf te experimenteren.

Ieder jaar organiseren we een reeks Na-Tafel avonden voor ambtelijk secretarissen. Dit is een avond gezellig bijeen komen, netwerken, maar tegelijk ook deskundigheidsbevordering. We dineren eerst samen (optioneel) waarna we een interactieve workshop houden over een actueel thema of een onderwerp waar we in ons vak mee te maken hebben.

Programma

17.30 uur   Diner
19.00 uur   Start workshop
21.30 uur   Einde workshop

Kosten diner

€ 25,00 inclusief 2 drankjes

Aanmelden

0182 231 270