Na-Tafelen: Neemt AI de rol van de AS over?

Vindt plaats op 10-04-2024 | 19:00 - 21:30


De ontwikkeling van kunstmatige intelligentie, of Artificial Intelligence(AI) is niet meer te stoppen. AI-systemen worden steeds prominenter in alle sectoren. AI kan met zijn geavanceerde spraakherkenning en automatische tekstanalyse een revolutie teweegbrengen in efficiënt notuleren. Of AI kan zelfs grote hoeveelheden data verwerken tot geautomatiseerde voorspellingen, suggesties en besluitvorming.
Betekent dat het einde van de rol van ambtelijk secretaris? Of is AI juist een zegen voor de ambtelijk secretaris? JOhan Berends neemt je mee in de wereld van AI en laat je vooral zien hoe je als AS AI in jouw voordeel kunt toepassen.

Andere leesbare artikelen over AI:

AI in house BDO

AI slaagt over vijf jaar voor alle examens

Prompt formuleren

JOhan Berends

OR-coach, Metamorfase BV en WORonline.nl

Met een indrukwekkende achtergrond als voormalig OR-lid tijdens de Fortis en ABN Amro-fusie in 2010, biedt Johan Berends sinds 2012 zijn expertise als gedreven OR-coach aan. Zijn enthousiasme voor het implementeren van structuur, een cruciale component voor een effectieve OR, komt tot uiting in zijn begeleiding. Johan ondersteunt ondernemingsraden om proactief waarde toe te voegen door samenwerking te versterken, heldere visies te formuleren en gestructureerd tot adviezen te komen. Ontdek de impact van Johan Berends’ ervaring en persoonlijkheid op jouw OR.

Ieder jaar organiseren we een reeks Na-Tafel avonden voor ambtelijk secretarissen. Dit is een avond gezellig bijeen komen, netwerken, maar tegelijk ook deskundigheidsbevordering. We dineren eerst samen (optioneel) waarna we een interactieve workshop houden over een actueel thema of een onderwerp waar we in ons vak mee te maken hebben.

Aanmelden voor de workshop is helaas niet meer mogelijk.

Voor de volgende Na-Tafel bijeenkomsten is aanmelding wel mogelijk. Voor de eerstvolgende bijeenkomst op 19 juni hebben we Mark Capel uitgenodigd – ‘Mijn OR’ en andere valkuilen van de ambtelijk secretaris.

0182 231 270